Gå tilbake til:
Du er her:

Landbruket i Bergen har fått en ny handlingsplan

Bystyret i Bergen har på møte den 22. mars 2017 behandlet og vedtatt Handlingsplan for landbruk 2017-2020. Bystyret ønsker blant annet mindre omdisponering av landbruksjord, mer urbant landbruk og satsing på Inn på tunet-tjenester.

Målsetningen med planen er å trekke opp rammene for hvordan Bergen kommune bør husholdere med areal til beste for både byen, landbruksnæringen, klimaet og næringsutviklingen.
 
Landbruket produserer mat, fiber og kulturlandskap som er viktig for bybefolkningen. Planen foreslår tiltak for å ta vare på arealer, utvikle ny næring basert på gårdens ressurser, satse på urbant landbruk og finne løsninger som kan møte framtidens klimautfordringer.