Gå tilbake til:
Du er her:

Jordsmonnet teller

Dyrket jord er i realiteten en ikke-fornybar ressurs. Det tar ca. 10 000 år å bygge opp et jordsmonn på 20 cm. Vi er alle avhengige av en god og langsiktig jordsmonnforvaltning for å sikre nok mat til en voksende befolkning.

5. desember er FNs internasjonale jordsmonndag. - Omsorgen for planeten vår starter med grunnen, skriver FAO, FNs organisasjon for ernæring og landbruk, på sin nettside i anledning temadagen for jordsmonnet. FAO er bekymret for at nasjonene forvalter jordsmonnressursene på en måte som reduserer vår evne til å holde ved like og øke den globale matproduksjonen.

FN regner at de senere år er 33 % av våre globale matjordressurser degradert og uegnet til matproduksjon. EU regner at 110 dekar - 1 dekar er 1000 m2 - matjord bygges ned hver time. I Norge er mer enn 1 million dekar dyrket jord bygget ned de siste 50 år.

Matjord

95 % av maten vi spiser, har sitt opphav fra jord. Jordsmonnet vi lever av fungerer også som et kjemisk og fysisk filter for vann, binder karbon, fungerer som bioreaktor som renser miljøgifter, regulerer vannstand, sikrer biologisk mangfold og forsyner oss med en lang rekke stoffer som vi benytter til medisiner, råstoff for byggematerialer, trevirke og fiber. Mer enn 25 % av alle arter på kloden bor i jord. Visste du forresten at du finner mer karbon i jord enn i atmosfæren? 

Smaken av jord

Jordsmonnet har betydning for smaken på matvarer og drikke. Begrepet "terroir" brukes gjerne om viner fra spesielle områder som har unikt jordsmonn. I Norge finner vi at jordsmonntypen Cambisol, som er utbredt i moreneområder i innlandet og på elvesletter, kan gi smak på vekstene som dyrkes. Løk dyrket på denne jorden, blir mild og aromatisk, og er også tildelt Spesial-merket for unik smak.

Mer informasjon

Les gjerne mer om jordsmonn og jordvern i brosjyren som Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har laget, og som du kan laste ned fra denne siden. Vedlagt finner du også FAOs melding fra 2015 over verdens jordressurser.