Gå tilbake til:
Du er her:

Søknadsfrister 2019

Husk søknadsfrist 15. oktober 2019 for del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket, og søknad om regionalt miljøtilskudd (RMP).

For å kunne søke om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd avløsning ved ferie og fritid (PT), eller regionalt miljøtilskudd (RMP), må du ha et foretak (organisasjonsnummer) som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen. Det er også et krav om at du driver vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer. Videre må du disponere dyrene og arealene du søker tilskudd for. Birøktere er unntatt kravet om at produksjonen må skje på en eller flere landbrukseiendommer.

Viktige datoer
Du søker tilskudd innen begge ordninger via Altinn. Søknad om produksjonstilskudd kan leveres fra og med 1. oktober, som er telledato. Du kan endre opplysninger i innlevert søknad fram til 20.oktober.

RMP-søknad kan leveres fra og med 1. august 2019. Dersom du leverer RMP-søknad etter fristen den 15. oktober, reduseres tilskuddet med 1000 kroner per dag inntil 20 virkedager etter at fristen har gått ut.

RMP og beitelagene
Beitelagene har egen søknadsfrist for RMP-tilskudd den 15. november 2019. Det er leder i beitelaget som søker på tilskudd via Altinn. Dersom noen ønsker å etablere et nytt beitelag, har de frist frem til 15. november med å få det registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Mal for vedtekter ligger på nettsiden til Norsk Sau og Geit - se lenke.

RMP-kart
På grunn av nytt miljøprogram, kan ikke tidligere søknadstall og kartregistreringer importeres til årets søknad. Du vil derfor trenge litt mer tid enn i fjor til å registrere tiltak i søknaden din, så start i god tid før søknadsfristen.

Ta kontakt med Etat for landbruk om du har spørsmål eller trenger hjelp til søknad.