Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskudd til urbant landbruk i Bergen 2019

Bystyret har økt tilskuddspotten til urbant landbruk til 252 000 kroner i 2019. Lag og foreninger kan søke, og søknadsfristen er 1. mars.

Bystyret i Bergen ønsker at det skal plantes flere spiselige vekster i parker og byrom, og at vi må bruke flere bievennlige planter i byen. Nå har du sjansen til å bidra for å gjøre Bergen grønnere sammen med venner, familie og naboer - med kommunal støtte. 

Organisasjonsnummer
Det er bare frivillige lag og foreninger som kan søke på midlene, og kommunen krever at disse har et organisasjonsnummer. Lag dere en plan og et budsjett for hva dere vil dyrke, og sjekk at  tillatelsen fra grunneier er i orden. Vil du prøve deg som gartner, kan du sjekke kartet som Bymiljøetaten har laget over ledige flekker som avdelingen disponerer.

Rapportering
Når prosjektet er gjennomført, må du sende inn en rapport om hvordan det har gått, og legge ved et regnskap. Send gjerne bilder i rapporten. Dersom tilskuddet ikke brukes opp, kan kommunen kreve at dere må betale tilbake.
Ta kontakt med Etat for landbruk om du har spørsmål.

Husk søknadsfristen 1. mars!