Gå tilbake til:
Du er her:

Mestring, utvikling og trivsel er målet for Inn på tunet- bonden

Inn på tunet(IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. I Bergen kommune er det i 2017 ialt 14 gårder som gir ulike tilbud til grupper eller enkeltpersoner innen opplæring, pleie- og omsorg eller rehabilitering.

Gården kan i tillegg til å produsere mat, være arena for opplæring av barn og ungdom, tilby aktiviteter for eldre eller gi en meningsfull hverdag for personer som sliter med rus eller psykiske vansker. Kontakt mellom dyr og mennesker er viktig, og mange forskningsrapporter viser at det har en positiv effekt på kropp og sjel å holde på med aktiviteter i grønne omgivelser. En god hverdag gir muligheter til å oppleve mestring, utvikling og trivsel. 

Godkjenningsordning
For å bli en Inn på tunet-gård, må du godkjennes av Matmerk. Merkeordningen er innført for å kvalitetssikre tilbudene. Kravet for å kunne tilby tjenester til Bergen kommune, er godkjenning av Matmerk, samt tildelt tjenestekonsesjon. Inn på tunet- gårdene i Bergen tilbyr samfunnsnyttige tjenester innenfor:

  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering
  • Barn og unge

Vil du bli Inn på tunet-bonde?
Les mer hos Matmerk om hva som kreves for å bli godkjent som tilbyder av tjenester innenfor ordningen. Ta kontakt med Etat for landbruk i Bergen kommune, dersom du har spørsmål om hvordan du kan utvikle et tjenestetilbud på gården din.

Hvor finner jeg gårdene i Bergen?
På nettsiden til Matmerk kan du søke etter gårder og tjenester i hvert fylke, under fanen "Finn Inn på tunet- gård". Der finner du også de fleste gårdene i Bergen som er godkjent. Noen av gårdene har egne nettsider med mer informasjon om tilbudene. Flere av gårdene er besøksgårder i tillegg til å selge tjenester til det offentlige. Sjekk åpningstidene. 

Dagsentertilbud til yngre personer med demens
Hauglandstræ gård i Fana og Sætregården i Åsane har dagsentertilbud for personer med demens. Les mer om dette tilbudet på kommunens nettside (se lenke), eller kontakt Byrådsavdeling for helse og omsorg.