Gå tilbake til:
Du er her:

Aktivitetstilbud - psykisk helse

I tillegg til Fredheim kurs- og aktivitetshus som er et byomfattende tilbud, er det etablert et aktivitetssenter i alle bydelene. Aktivitetssentrene skal være en møteplass og et lavterskeltilbud til mennesker med psykiske plager.

Her er lenke til de forskjellige aktivitetssentrene:

Fredheim kurs og aktivitetshus - er et bydekkende tilbud med aktiviteter og kurstilbud.

Sydnes aktivitetssenter - gir tilbud til mennesker med psykiske plager i Bergenhus bydel

Toppe aktivitetshus - gir tilbud til mennesker med psykiske plager i Åsane bydel

Gnisten aktivitetssenter - gir tilbud til mennesker med psykiske plager i Fana bydel

Treffstedet Fyllingsdalen - gir tilbud til mennesker med psykiske plager i Fyllingsdalen bydel

LINKEN aktivitetshus - gir tilbud til mennesker med psykiske plager i Laksevåg bydel