Gå tilbake til:
Du er her:

Sprøyterommet har gitt økt verdighet og trygghet for heroinavhengige

Sprøyterommet kan i sin første årsrapport vise til at det er etablert som et god tiltak, som gir økt verdighet og trygghet for heroinavhengige.

Totalt 269 registrerte brukere siden åpningen 23.12.16.

2017:

Totalt 264 nyregistrerte brukere.

Kvinner: 50 nyregistrerte. Menn:214 nyregistrerte.

Totalt 3191 injiseringer.

I snitt 8,74 injeksjoner om dagen.

Kvinner: 455 injiseringer. Menn: 2736 injiseringer

For å registrere seg som bruker på Sprøyterommet må en være over 18 år og ha hatt en langvarig heroinavhengighet. I 2017 har sprøyterommet bidratt til at 264 nye personer har fått mulighet til å injisere i trygge omgivelser, av disse var 50 kvinner.

Hvor mange injeksjoner?

Totalt 3191 injeksjoner er satt innenfor hygieniske rammer med helsepersonell tilstede. I tillegg har brukere som ønsker det fått hjelp og veiledning i trygg injeksjonspraksis. Slik forebygger Sprøyterommet ikke bare infeksjoner men også skader mange påfører seg som følge av selve sprøytesettingen.

Noen må avvises

60 henvendelser fra personer som ønsket å registrere seg som brukere av Sprøyterommet blitt avvist. Dette har i hovedsak vært fordi personen benytter et annet rusmiddel enn heroin. I følge lovverket, har en ikke anledning til å injisere andre rusmidler enn heroin på stedet. Også personer som ønsker å røyke heroin fremfor å injisere avvises.

153 ganger er allerede registrerte brukere nektet adgang til Sprøyterommet. Den vanligste årsaken er at personen har kommet med en ferdig preparert sprøyte eller har vært for ruset.

Avverger overdosedødsfall

Sprøyterommet er et virkemiddel i arbeidet med å forebygge overdosedødsfall og redusere faren for rusrelaterte skader. Personalet på Sprøyterommet har ansvaret for å varsle andre rustjenester når et særlig skadelige narkotisk stoff er i omløp. Dette kan være stoff med høy renhetsgrad eller det er urent stoff. Slik sikrer en at informasjon når hele det injiserende rusmiljøet. I 2017 gikk det ut fire slike varsler til miljøet

Brukere som injiserer på Sprøyterommet får rask hjelp ved overdose. Det er 63 personer som har hatt overdose på sprøyterommet i 2017. De fleste overdoser har vært moderate slik at tilsyn var tilstrekkelig hjelp. Men alvorlige overdoser har også forekommet. Personalet har da iverksatt hjerte-lunge redning og benyttet hjertestarter.