Gå tilbake til:
Du er her:

Skolebygg

Skolebruksplan 2016- 2030

Bystyret har vedtatt skolebruksplan for Bergen 2016- 2030. Den legger føringen for hvordan kommende skolebygg skal se ut.

Byggeprosjekt Eidsvåg skole

Eidsvåg skole skal etter ombygging og nybygg bli en ren barneskole. I tilknytning til skolen kommer en stor idrettshall og garderobefasiliteter for idrettsbanen like ved.

Byggeprosjekt Garnes ungdomsskole

Garnes ungdomsskole skal rives og erstattes av nybygg med plass til 500 elever.

Byggeprosjekt Holen skole

Holen skole skal kobles sammen til et helhetlig skoleanlegg. Ungdomsskolebygget skal rives og erstattes av nybygg. Deler av barnetrinnet blir erstattet av nybygg. Resten rehabiliteres.

Byggeprosjekt Arna erstatningsskole

Tidligere Arna videregående skole skal gjøres om til erstatningsskole når arbeidene tar til på Garnes ungdomsskole og Ytre Arna skole.

Byggeprosjekt - Kronstad oppveksttun

De to skolebyggene, Kronstad og Hunstad, skal bygges sammen og bli til Kronstad oppveksttun. Prosjektet omfatter rivning, rehabilitering og nybygg. Skolen skal romme 300 elever på barnetrinnet og barnehage med plass til 80 barn.

Byggeprosjekt Midtun skole

Midtun skole skal utvides med 150 elevplasser gjennom et tilbygg. Tilbygget blir plassert vest for hovedbygget. Tilkoblinger mot eksisterende bygningsmasse skjer gjennom korridorer i hovedbygget.

Byggeprosjekt Nordnes oppveksttun

Nordnes skole blir en to-parallells barneskole med integrert forsterket avdeling og barnehage.

Byggeprosjekt Ortun skole badeanlegg

Det planlegges nytt svømmeanlegg på Ortun ungdomsskole. Badeanlegget skal inneholde to basseng med tilhørende funksjoner.

Byggeprosjekt Rolland skole

Eksisterende Rolland skole skal rives og erstattes av ny og utvidet skole på eiendommen. Dagens skole har plass til 200 elever. Den nye skolen skal romme 350 elever.

Byggeprosjekt Søreide ungdomsskole

På den tidligere tomten til barneskolen på Søreide, skal det bygges ny ungdomsskole. Detaljregulering for nytt skolebygg er startet opp.

Byggeprosjekt Ulset vest barneskole

For å møte fremtidig behov for skolekapasitet i Åsane er det vedtatt oppført ny barneskole i Ulset vest.