Gå tilbake til:
Du er her:

Byggeprosjekt Mottaks- og oppfølgingssenter i Eidsvåg

Mottaks- og oppfølgingssenteret (MO) skal gi rusavhengige et tilbud i lokalmiljøet. Senteret er et tiltak for å redusere åpne russcener og belastninger i sentrumsområdene.

Status: Sluttfase

Prosjektbeskrivelse

MO-senteret skal gi tilbud om sårbehandling, varme måltid, samtale og utlevering av brukerutstyr.

For å huse senteret ble nabobygget til kommunehuset i Eidsvåg kjøpt. Plasseringen i Eidsvåg er valgt på grunn av gode bussforbindelser.

Det aktuelle bygget er oppført på 1950-tallet, og er ikke universelt utformet. I tillegg til generell opprustning av bygget og de tekniske anleggene må det gjøres betydelige ombygninger for å tilpasse planløsningen til bruken, og oppfylle ulike forskriftskrav.

Bygget er på 4 etasjer og kjeller hvor sistnevnte benyttes til tekniske rom. Av de ordinære etasjene vil to være beregnet på brukere, mens de to øvrige skal inneholde fasiliteter for de ansatte.

Første etasje er tiltenkt utdeling av brukerutstyr, stort oppholdsrom, kjøkken og rom for sårbehandling, mens det i andre etasje planlegges aktivitetsrom, samtalerom og mulighet for hvile, dusjing og oppfølging av helsepersonell.

Fakta

  • Adresse: Jordalsveien 1, Eidsvåg
  • Gnr./ Bnr: 216/ 283
  • Bruksareal: 930 m²
  • Arkitekt: Ingse Andersen Rambøll AS
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Entreprenør: Veidekke AS
  • Ferdig: 5. juli 2019

Etat for utbygging prosjektleder: Astrid Kalland