Gå tilbake til:
Du er her:

Sandviken helse- og sosialsenter

Utvendig rehabilitering av Sandviken Helse- og Sosialsenter.

  • Adresse: Ladegårdsgaten 67
  • Bruttoareal: 2708 m²
  • Avsatte midler: kr. 15 mill
  • Ferdigstillelse: Vår 2018

Siste nytt 21. august 2018: Oppgradering av utearealer rundt bygget er i avslutningsfasen. Entreprenøren har blant annet fullført drenerings- og murarbeid, samt har utført en omlegging av vann- og avløpsrør på nordsiden av bygget. Asfaltering av gangvei, rekkverk og noe småplukk gjenstår. Det meste av arbeid blir ferdigstilt i uke 34.

1. februar 2018: Arbeid med oppføring av nytt tak og oppgradering av fasader er stort sett ferdig. Vinduer og dører er skiftet ut. Demontering av stillas pågår. En del av grunnarbeid og oppgradering av kantinebygget på baksiden av helsesenteret blir utført i kommende perioden.

6. november 2017: Rengjøring av teglfasade er utført. KB Entreprenør setter opp stillas rundt bygget og over tak. Fasaderehabilitering har planlagt oppstart 7. november 2017.

Bygningen i Ladegårdsgaten 67 som huser Sandviken Helse og Sosialsenter ble oppført i 1989. Rehabiliteringen av bygget omfatter blant annet oppføring av et nytt tak, rengjøring og oppgradering av fasader, utskifting av fasadevinduer og dører og oppgradering av dekke over parkeringskjeller. Det er også planlagt oppgradering av uteområde rundt bygget, samt utbedring av overvannshåndtering og utvendig drenering på tomten. Jobbene skal utføres i bygget under drift.

Etat for utbygging prosjektleder: Elena Castillo