Gå tilbake til:
Du er her:

Innkjøp

Skjerpet krav til signatur på tilbud.

I alle våre konkurranser skal tilbyder levere et parafert og signert svardokument.

(22.06.2017)

Etat for utbygging skjerper kravet til entreprenørene

Som et ledd i Bergen kommunes kamp mot arbeidslivskriminalitet, herunder svart arbeid og sosial dumping, er det inngått en samarbeidsavtale mellom Innkjøpsseksjonen i Bergen kommune og Kemneren i Bergen. Avtalen regulerer utstedelse av «utvidet skatteattest» for leverandører til Bergen kommune.

(08.08.2016)

Krav til lønns- og arbeidsvilkår.

Etat for utbygging har etter vedtak i byrådet innført nye krav til lønns- og arbeidsvilkår i alle våre kontrakter. Det er også innført begrensninger i bruk av underleverandører.

Krav til økonomi

Etat for utbygging har besluttet at det heretter som hovedregel skal stilles krav til tilbyders økonomi i alle konkurranser om kontrakter.

Noen nyttige råd ved levering av tilbud

Etat for utbygging opplever noen ganger at tilbud må avvises. Grunnen til dette kan være at innlevert tilbud mangler nødvendig dokumentasjon, eller at tilbyder ikke oppfyller de krav som er satt til deltakelse i konkurransen. Det er ikke kjekt å måtte avvise tilbydere. Vi har derfor fremhevet noen punkter du som tilbyder må har særlig fokus på når du skal levere tilbud til oss.