Gå tilbake til:
Du er her:

Anbudskonkurranser

H0660 EFU-10161 Anskaffelse av bofellesskap for unge funksjonshemmede

Etat for utbygging har fått i oppdrag fra Byrådsavdeling for helse og omsorg å skaffe nye omsorgsleiligheter i bofellesskap til 16 unge fysisk funksjonshemmede.

Planlagte entreprenøranskaffelser 2019-2021

Etat for utbygging har laget en oversikt over planlagte anskaffelser fra entreprenørene for årene 2019-2021.