Gå tilbake til:
Du er her:

Anbudskonkurranser

Planlagte entreprenøranskaffelser 2020-2022

Etat for utbygging har laget en oversikt over planlagte anskaffelser fra entreprenørene for årene 2020-2022.

D0430 EFU-10268 Boligprogrammet utleieboliger, Anskaffelse av prosjekteringsgruppe

Bergen kommune, Etat for utbygging innbyr med dette til konkurranse om prosjekteringsgruppe-kontrakt for prosjekt D0430 Boligprogrammet utleieboliger.

D0530 EFU-10275 Landåssvingen 15, Totalentreprise innvendig rivning

Bergen kommune, Etat for utbygging innbyr med dette til konkurranse om totalentreprise-kontrakt for prosjekt D0530 Landåssvingen 15, innledende innvendig rivning.

H0660 EFU-10161 Anskaffelse av bofellesskap for unge funksjonshemmede

Etat for utbygging har fått i oppdrag fra Byrådsavdeling for helse og omsorg å skaffe nye omsorgsleiligheter i bofellesskap til 16 unge fysisk funksjonshemmede.