Gå tilbake til:
Du er her:

EFU - 10080 Tranevatnet Generalentreprise

Bergen kommune, Etat for utbygging har kunngjort konkurranse om generalentreprise for Tranevatnet, rekkefølgekrav.

Se kunngjøring på Doffin