Gå tilbake til:
Du er her:

Planlagte entreprenøranskaffelser 2019-2021

Etat for utbygging har laget en oversikt over planlagte anskaffelser fra entreprenørene for årene 2019-2021.

Ny Fana brannstasjon

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Rådal
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kvartal 2019
 • Antatt igangsettelse: Årsskifte 2019/20
 • Byggetid: 18 mndr.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Størrelse: ca. 2000m²
 • Total investeringsramme: 92,6 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Bergen kommune skal bygge ny brannstasjon i Rådal for BB og BRS-redningsgruppen. Stasjon skal også være BJØRNIS (barnas stasjon)


Sentralbadet scenekunsthus

 • Prosjekttype: Rehabilitering med opsjon på påbygg i fire etasjer
 • Adresse: Teatergaten 37 (Sentralbadet)
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kvartal 2019
 • Antatt igangsettelse: 4. kvartal 2020
 • Byggetid: Prosjektering og bygging: 3 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise med løsningsforslag.
 • Størrelse: Rehabilitering 6145 m² + påbygg 3600 m² = totalt 9745 m²
 • Total investeringsramme: 690 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Innenfor arealet av det gamle Sentralbadet skal det bygges scener for dansekompaniet Carte Blanche og teateret BIT Teatergarasjen. I tillegg til scenene omfatter programmet rom for øving, administrasjon og publikumsfasiliteter. Opsjon på påbygg på fire etasjer som egen seksjon i henhold til Eierseksjonsloven. Arealene skal innredes til kontorformål.


Rehabilitering av Bergen rådhus

 • Adresse: Rådhusgaten 10
 • Antatt tilbudsinnbydelse innvendig ombygging: Oktober 2019
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2020
 • Byggetid: 1,5 år
 • Entreprise innvendig ombygging: Totalentreprise/Samspill
 • Størrelse: 11.500 m2
 • Total investeringsramme: 519,1 millioner kroner.

Hva skal vi gjøre?

Innvendige rivearbeider, inkludert noe asbestsanering. Utbedring skader betongfasader, katodisk beskyttelse, pussbeskyttelse av fasadesøyler med ytre lag av mineralittpuss. Omlag 900 nye vinduer. Egen entreprise som tiltransporteres totalentreprenør. Innvendig hovedombygging samt ny utvidelse i 1. etasje under bygget.


Landåssvingen 15

 • Prosjekttype: Total ombygging
 • Adresse: Landåssvingen 15
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: Ballbane 3. kv. 2019 - Hovedprosjekt 4. kv. 2019
 • Antatt igangsettelse: 2. kv. 2020
 • Byggetid: 39 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell:
 • Totalentreprise Ballbane og garderobeanlegg
 • Hovedprosjekt: Ikke bestemt
 • Størrelse: 18 362 m²
 • Total investeringsramme: 910 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Utvidelse av Baunebanen med garderobeanlegg. Total ombygging av gamle lærerhøyskolen til etat for integrering sin virksomhet.


Tveiterås skole riving og nybygg

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Haakon Sæthres veg 42, 5232 Paradis
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2019
 • Antatt igangsettelse: 2020 prosjektering og byggestart juli 2021
 • Byggetid: 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise eller samspill til totalentreprise
 • Størrelse: 4000 m2 BTA
 • Total investeringsramme: 231,8 millioner kroner.

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet består i å rive eksisterende skole og bygge ny. Det er utarbeidet et langt fremskredet skisseprosjekt som kan brukes til å innhente totalentreprenør. Gjennomføringsmodell er ikke endelig bestemt.


Eidsvåg skole – oppgradering Granlien

 • Prosjekttype: Granlien - Oppgradering av veg, VA-anlegg, overvannshåndtering
 • Adresse: Granlien, Eidsvåg i Åsane
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2019
 • Antatt igangsettelse: 1. kv 2020
 • Byggetid: 8 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Generalentreprise
 • Størrelse: ca 400 meter veg
 • Total investeringsramme: se Eidsvåg skole

Hva skal vi gjøre?

Utbedre den kommunale vegen Granlien. Dette utgjør ca. 400 meter veglengde. Utvidelsen vil tillatte 2 biler i bredden. Det skal etableres bredt fortau langs vegen. Oppgradere VA-anlegg og etablere overvannshåndtering - tilsvarende lengde som veg samt borehull ved Tømmervågen på nedsiden av Eidsvågveien for å lede overvann til sjø.


Ortun skole - Svømmehall

 • Prosjekttype: Riving av svømmehall og oppføring av nytt større badeanlegg
 • Adresse: Torgny Segerstedts vei 14
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kv. 2019
 • Antatt igangsettelse: 2. kv. 2020
 • Byggetid: 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Under avklaring.
 • Størrelse: Nybygget er ca 1500 m2, over 3 etasjer.
 • Total investeringsramme: 184,7 millioner kroner.

Hva skal vi gjøre?

Eksisterende svømmehall skal rives og det skal bygges nytt badeanlegg med to basseng, ett treningsbasseng og et opplæringsbasseng. I tillegg vil deler av utearealet bli oppgradert.


Eidsvåg skole - rehabilitering, nybygg og stor Idrettshall

 • Prosjekttype: Riving, nybygg, rehabilitering samt stor idrettshall
 • Adresse: Granlien 1
 • Antatt tilbudsinnbydelse:1. kv. 2020
 • Antatt igangsettelse: 3. kv.2020
 • Byggetid: To år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: (Sen) Samspillsentreprise
 • Størrelse: Rehabilitering, ca 2900 m² (BTA) og nybygg ca 2900 m² (BTA)
 • Total investeringsramme: 516,4 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Total rehabilitering av eksisterende bygg (fra 1952), resten skal rives, og det blir nybygg i 2 etasjer og en vestibyle som binder sammen det rehabiliterte bygget og nybygget. I tillegg bygges det ny stor idrettshall. Utomhusanlegget og rehabilitering av tyskerbrakken er også en del av prosjektet. Det er parallell regulering og prosjektering, fremdriften avhenger derfor av godkjent reguleringsplan.


Tilbygg Haukeland skole

 • Prosjekttype: Tilbygg
 • Adresse: Stemmeveien 1, 5009 Bergen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1 kvartal 2020
 • Antatt igangsettelse: 2020
 • Byggetid: 1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Størrelse: Tilbygg ca. 1100 m² BTA
 • Total investeringsramme: 40 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Tilbygg for økt skoleareal. Opprustning av utomhusanlegget.


Rehabilitering av Kalfarveien barnehage

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: 5022 Bergen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2020
 • Antatt igangsettelse: 2020
 • Byggetid: 1 – 1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Størrelse: Rehabilitering ca. 750 m²
 • Total investeringsramme: 48 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Rehabilitering av eksisterende bygg og opprustning av utomhusanlegget.


Nytt Frieda Fasmer sykehjem

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Vadmyreveien / Gnr. 124, Bnr. 180
 • Antatt tilbudsinnbydelse for samspillsentreprenør: 1. kv. 2020
 • Antatt igangsettelse: 1. kv 2021
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Samspillsentreprise/Totalentreprise
 • Størrelse: 11000 m2 (120 sykehjemsplasser)
 • Total investeringsramme: 518 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Parallell regulering og prosjektering. Norconsult er plankonsulent og er startet arbeidet med detaljreguleringsplan. Det pågår for tiden arbeider med å innhente en prosjekteringsgruppe som skal utarbeide et skisseprosjekt. Det nye sykehjemmet skal bygges på tomten sør for eksisterende Frieda Fasmer sykehjem.


Ny Garnes ungdomsskole

 • Prosjekttype: Riving og Nybygg
 • Adresse: Garnesvegen 88, 5260 Indre Arna
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1.kv/2. kv 2020
 • Antatt igangsettelse: 3.kv. 2020
 • Byggetid: ca 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise (basert på forprosjekt)
 • Størrelse: ca. 5000 m² (ekskl evt. uvidelse av gymsal)
 • Total investeringsramme: 339,9 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Rive eksisterende Garnes ungdomsskole og bygge ny skole for 500 elever og en forsterket avdeling for 20 elever. Det pågår arbeid med reguleringsplan, denne vil påvirke fremdriften i prosjektet.


Alvøen stor idrettshall

 • Prosjekttype: Stor idrettshall
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3 kv. 2020 – for grunnarbeidene
 • Antatt igangsettelse: 4 kv. 2020
 • Byggetid: 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Generalentreprise for grunnarbeid og totalentreprise for Idrettshall
 • Størrelse: ca. 2800 m²
 • Total investeringsramme: 92,6 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Bygging av ny stor idrettshall i Alvøen. Prosjektet vil bestå av en generalentreprise for grunnarbeid og infrastruktur samt en totalentreprise for selve idrettshallen. Det er valgt å utrede tre forslag for selve utformingen av idrettshallen i tidlig fase, ved endt prosjektering vil det bli valgt endelig utforming og størrelse på hallen.


Danckert Krohn kultursenter

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: Kong Oscarsgate 54
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2020
 • Antatt igangsettelse: 2020
 • Byggetid: 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Utførelsesentreprise
 • Størrelse: 830 m²
 • Total investeringsramme: 57 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Utvendig rehabilitering av tak og fasader samt innvendig ombygging av 2. etasje. Bygget er fredet.


Ulset Vest barneskole

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Ulset Vest, Åsane
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2020/21
 • Antatt igangsettelse: 2021/22
 • Byggetid: 30 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Størrelse: Antatt ca. 5000m²
 • Total investeringsramme: 350 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Det skal bygges en ny barneskole på Ulset Vest for 400 elever. Tomten er detaljregulert. I bunnen av tomten er det myrområde og en må forvente en større masseutskiftning.


Bjørge utleieboliger

 • Prosjekttype: Reguleringsplan og nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Bjørgeveien 241
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2020
 • Antatt igangsettelse: 2021
 • Byggetid: ett år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Størrelse: 5 småhus på ca 35 -40 m2 per hus.
 • Total investeringsramme: 15,8 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Regulering der tomt ligger innenfor byfjellsgrensen og er regulert til LNF. Videre skal det bygges 5 småhus i rekke på to og tre og som skal huse beboere med særskilte behov.


Rehabilitering av Midtbygda sykehjem

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: 5116 Ulset
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2020
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Byggetid: To år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Størrelse: Rehabilitering ca. 10 000 m²
 • Total investeringsramme: 378,6 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg og nytt felles parkeringsanlegg med nytt Åsane sykehjem. Opprustning av utomhusanlegget.


Rehabilitering Ytre Arna skule

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: Bankvegen 11 , 5265 Ytre Arna
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2020
 • Antatt igangsettelse: 2020
 • Byggetid: To år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Størrelse: Rehabilitering 6 811m², hvorav 5 237 m² for skole og 1574 m²
 • Total investeringsramme: 255 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Rehabilitering av Ytre Arna skule med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestander.


Steinsvikkroken utleieboliger

 • Prosjekttype: Reguleringsplan og nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Steinsvikkroken Gnr: 39 Bnr: 270
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2021
 • Antatt igangsettelse: 2021
 • Byggetid: ett år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Størrelse: 6 utleieleiligheter med tilhørende personalbase totalt 350 kvadratmeter
 • Total investeringsramme: 26 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Det må gjennomføre regulering av tomten. Videre skal det bygges 6 utleieleiligheter med personalbase til beboere med særskilte behov.


Petedalsmyra utleieboliger

 • Prosjekttype: Reguleringsplan og nybygg av utleieboliger
 • Adresse: G.nr93 – B.nr 717
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2020/2021
 • Antatt igangsettelse: 2021/2022
 • Byggetid: Regulering + 1 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Størrelse: Nybygg + personalbase, totalt 450 kvadratmeter
 • Total investeringsramme: 33 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Det blir parallell regulering og prosjektering. Byggene skal huse beboere med særskilte behov.


Sandbrekkeveien bosenter og boliganlegg

 • Prosjekttype: nybygg og regulering
 • Adresse: Sandbrekkeveiene
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2020\2021
 • Antatt igangsettelse: 2021
 • Byggetid: ca1,5år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Størrelse: ca 1500\2000m2
 • Total investeringsramme: 77,3 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Bergen kommune skal bygge nytt bosenter for folk med særskilte behov.


Rolland skole

 • Prosjekttype: Riving av eksisterende skolebygg og nybygg for 350 elever
 • Adresse: Rolland
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2021
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Byggetid: 24 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Størrelse: 5000m²
 • Total investeringsramme: 211,3 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Eksisterende skole skal rives og nytt skolebygg for 350 elever oppføres. Ser på kombinert løsning med modul/plassbygd løsning. Opparbeidelse av rundkjøringer for store kjøretøy (buss) i forbindelse med Rollandshallen.


Christi Krybbe - SFO

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: Krybbesmauet 7, 5003 BERGEN
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2021
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Byggetid: 12 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Størrelse: BRA 433 m²
 • Antatt total prosjektkostnad: 62,2 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Rehabilitering av Krybbesmauet 7. Dette bygget tjener som SFO for Christi Krybbe skoler. Rehabiliteringen er utfordrende blant annet med hensyn til tilkomster rundt bygget. Det er ønskelig å bedre dreneringen rundt bygget.


Sandalsringen utleiebolig

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Sanddalsringen
 • Antatt igangsettelse: 2021-2022
 • Byggetid: 16 måneder
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2021
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Størrelse: 1500 kvadratmeter
 • Total investeringsramme: 57,5 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Regulering av tomt samt oppføring av boliger med personalbase for beboere med særskilte behov.


Ny Søreide ungdomsskole

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Søreide
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2021
 • Antatt igangsettelse: Høst 2022
 • Byggetid: 24 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Størrelse: 6000 m²
 • Total investeringsramme: 237 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Bergen kommune skal bygge ny ungdomsskole på Søreide for 450 elever


Rehabilitering og tilbygg Åstveit skole

 • Prosjekttype: Rehabilitering/ombygging og tilbygg
 • Adresse: Tertnesveien 33, 5113 Tertnes
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: vår 2021
 • Antatt igangsettelse: høst 2021
 • Byggetid: 1 – 1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Størrelse: Rehabilitering ca. 450 m², tilbygg ca. 650 m2
 • Total investeringsramme: 30 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?

Rehabilitering og ombygging av administrasjonsfløy, samt tilbygg for å løse arealbehovet ved skolen.