Gå tilbake til:
Du er her:

K0330 EFU-10232 Bergen offentlige bibliotek - Anskaffelse av prosjekteringsgruppe

Bergen kommune, Etat for utbygging innbyr med dette til konkurranse om prosjekteringsgruppe-kontrakt for prosjekt K0330 Bergen offentlige bibliotek.

Se kunngjøring på Doffin