Gå tilbake til:
Du er her:

Nattland oppveksttun

Nattland oppveksttun er tatt i bruk og 31. august var det offisiell åpning av skolen.

  • Adresse: Merkurveien 30, 5098 Bergen
  • Bruttoareal: 9.500
  • Antall elever: 620 elever
  • Ferdigstillelse: 2016/ 2017
  • Arkitekt: WIBERG ARKITEKTUR OG PLAN AS

Siste nytt 24. april 2018: Bygging av syverbane til Nattland oppveksttun er nå godt i gang. Ferdigstillelse er satt til skolestart august 2018 og arbeidene går iht. plan. Som det fremgår av banens plassering er dette et «tungt» inngrep i eksisterende terreng, der utfordringen har vært å tone ned behov for massive murer.

31. august 2017: Offisiell åpning av Nattland oppveksttun.

11. juli 2017:Vi begynner å nærme oss ferdigstillelse av Nattland oppveksttun. Barnehagen og SFO skal tas i bruk 30. juli 2017.

19. juni 2017: Vi nærmer oss en ferdigstillelse. Asfaltering er det siste vi gjør.

14. juni 2017: Betongmur for å sikre paviljong er i ferd med å komme på plass.

2. juni 2017: . Arbeider med «monstermuren» langs paviljongen og etablering av ballbane for de minste elevene er godt i gang.

28. april 2017: Utvendig amfi er nå i ferd med å komme på plass.

11. april 2017: Nye bilder av Nattland oppveksttun påsken 2017.

2. mars 2017: Nå begynner flere innredningselementer å komme på plass. Storkjøkkeninnredning, serveringsluke, foldevegger og UU-kjøkkeninnredning.

28. februar 2017: Utvendige overflater er i ferd med å ferdigstilles (ultimo februar 17).

17. februar 2017: Innvendig: Nå er innredningselementer begynt å komme på plass.

Utvendig: Barnehagen har høyeste prioritet.

16. januar 2017: Nattland oppveksttun i vinterdrakt januar 2017. Resepsjonen får en sentral beliggenhet og funksjon i oppveksttunet.

18. november 2016: : Utomhusanlegget for barnehagen er i full gang. Jordvarmen, her vist med 2 av borehullene, er i ferd med å ferdigstilles utvendig.

24. oktober 2016: Befaring med representanter for Statped tirsdag 18.10.16.

13. oktober 2016: Nye bilder av fasaden

28. september 2016: Nye dronebilder.

26. august 2016: Nattland oppveksttun er godt i gang med innredninger og overflater innvendig. Utvendig nærmer det seg avslutning mht. bygningens overflater, men utomhusanlegg gjenstår. Installering av tekniske anlegg innvendig pågår for fullt.

7. juli 2016: Befaring sommer 2016.

28. juni 2016: Fullføring av utvendig amfi pågår.

30. mai 2016: Innvendige vegger begynner å komme opp

18. mai 2016: Arbeider med utomhusanlegget er så vidt begynt.

18. april 2016: Innvendig amfi heises nå på plass med spesialkran, og er kommet på plass. Arbeider med utvendig amfi markerer slutten på betongarbeidene.

19. februar 2016: Man er begynt med tekniske installasjoner i -96bygget og påstøp på gulv i hovedbygg inkl. vannbåren varmerør.

16. februar 2016: Kranselag avholdt for alle som jobber med å bygge det nye oppveksttunet.

4. februar 2016: Byggeplassen i vinterdrakt.

18. desember 2015:Vi avslutter 2015 med følgende status : Yttervegger er i ferd med å bli ferdig. Armeringen er avsluttet på gymbyggtaket og betongen skal på plass før juleferien.

9. november 2015:Lett-takselementene er nå kommet på plass på hele bygget.

29. oktober 2015: Fullføring av betongveggene i idrettshallen oktober 2015.

28. september 2015 :Nattland oppveksttuns ledergruppe på befaring 25.09.15. Her sammen med representant fra entreprenøren ÅBF v/ Roald Sandvik og fra prosjektledelsen OPAK v/Johhny Berg.

14. september 2015: Da er taket kommet på plass i enkelte deler av hovedbygget. Yttervegger inkl. vinduer på 96-bygget er kommet godt i gang.

3. september 2015: Betongarbeidene nærmer seg slutten.

12. august 2015: Arbeidene er startet opp etter ferien.

30. juni 2015: Se nye bilder

26. juni 2015: Dronebilder over Nattland skole

3. juni 2015: Status betongarbeidene pr. 26.05.15

21. mai 2015: Ombyggingen av 1996-bygget er i full gang

18. mai 2015: Prosjektet er nå i gang med etablering av betongarbeider for 2.etasje, samt at arbeider i 1996-bygget er startet.

21. april 2015:Se nye bilder.

25. mars 2015: På Nattland oppveksttun er alle fundamenter ferdigstilt og vegger, dekker og søyler over 1. etg. er under bygging. Sammenkobling til 1996- bygget er startet.

25. februar 2015: Betongarbeidene er kommet langt og alle fundamenter er ferdige. Arbeider med betongvegger og dekker pågår.

26. januar 2015: Bilder fra legging av hulldekket som er i gang.

19. januar 2015: Se nye bilder.

5. oktober 2014: Se nye bilder fra grunnsteinsnedleggelse på Nattland oppveksttun.

31. oktober 2014: Midlertidig ballbane for ungdomstrinnet var ferdigstilt 27.10.14

23. oktober 2014: Betongarbeidene pågår for fult.

19. september 2014: Omleggingen av VA-nett fra Merkurveien 36 er nå utført. Gjennstår asfaltering og reparasjon av skader på murer til naboeiendommer som er blitt berørt av grave og sprengningsarbeider. Provisorisk VA-anlegg over byggetomt kan nå fjernes.

20. august 2014: Midlertidig paviljong for Nattland skole i Sædalen b.tr.2. Grunnarbeidene for ny midlertidig paviljong i Sædalen er startet. Tilrettelegging for teknisk infrastruktur, inkl. grøfter, er tilnærmet ferdigstilt. Arbeidene er planlagt ferdigstilt innen utgangen av september 2014.

15. august 2014: Se nye bilder.

13. juni 2014: Grunnarbeidene ved Nattland oppveksttun er i full gang, med sprenging og planering/bortkjøring av overskuddssmasser.

15. mai 2014: Se nye bilder.

7. mai 2014: Se nye bilder

22. april 2014: Se nye bilder.

14. mars 2014: Grunnarbeidene er godt i gang. Avgravde masser kjøres vekk til deponi.

19. februar 2014: Forberedelser til grunnarbeidene er nå igangsatt inkl. etablering av byggeplassrigg for byggeledelsen.

10. januar 2014: Se bildeserie.

12. desember 2013: Rivearbeidene er kommet langt. Bygg C er fjernet i sin helhet.

2. desember 2013: Store deler av gammel bygningsmasse er nå revet.

11. november 2013: Rivingsarbeider ved Nattland oppveksttun er startet.

14. oktober 2013: Den midlertidige paviljongen for ungdomstrinnet ved Nattland skole er nå ferdigstilt og møbler og utstyr ble flyttet inn i høstferien. Adkomstveien er asfaltert, men vil fungere som annleggsvei i byggeperioden for oppveksttunet.Elevene flytter inn 16.10.13.

11. september 2013: Samtlige moduler er satt på plass og arbeider med sammenkobling pågår.

8. juli 2013: Arbeidet med fundamentering av modulene startet. Modulene planlegges å bli heist på plass fra uke 29.

17. juni 2013: Ny kjørbar anleggsvei og utvidet parkeringsplass for Nattland oppveksttun. Skal bli ny permanent adkomstvei/ parkeringsplass på sikt.

Artikkelen fortsetter etter videoklippene.

Se utbyggingen på Nattland time for time (webkamera)


Lenke direkte til webkameraet for større bilde

Bilder fra arbeidene med grunnentreprisen satt sammen som film (time-laps) https://www.youtube.com/watch?v=HWFAsdWCiSw

Bilder fra rivningsarbeidene satt sammen som film (time-laps)

Kameradrone flyr over Nattland

3D-illustrasjon av det nye bygget

https://www.youtube.com/watch?v=XB6j_ysCauQ

Etter avtale mellom Kunnskapsdepartementet og Bergen kommune, skal kommunen overta ansvaret for heltidsopplæringen av hørselshemmede barn fra staten. Nattland oppveksttun er utpekt som et kommende kompetansesenter for opplæring av hørselshemmede elever i Bergen kommune og skal derfor tilrettelegges for en pedagogisk og sosial inkludering av hørselshemmede barn og unge. I tillegg til kommunens opplæring av heltidselever skal Statped Vest etablere en base for deltidsopplæring og kurstilbud i lokaler ved Nattland oppveksttun.

Pinnelien barnehage flyttes til Nattland oppveksttun og skal gi tilbud om opplæring i og på tegnspråk for hørselshemmete barnehagebarn.

Oppsummert skal Nattland skole utvides til en fullverdig kommunal kombinertskole for 620 elever, hvorav anslagsvis 20 heltidselever med hørselshemming, samt en barnehagedel med kapasitet på 27 barn med heldagsplass (9 barn i alderen 1-2 år og 18 barn i alderen 3-5 år) og 10 barn på deltidsopphold.

I tillegg skal anlegget huse lokaler til Statped Vest sin avdeling for deltidsopplæring og kurstilbud; dimensjonert for inntil 60 elever på deltidsopphold og kurslokaler til 30 personer.

Prosjektet er tenkt gjennomført ved at man river eksisterende gymbygg (507 m2 brutto), skolens toalettanlegg (112 m2 brutto) m/leskur på skoleplassen og eksisterende bygningsmasse fra 1964 (4.0320 m2 brutto). Eksisterende bygg fra 1996 (ca. 1.300 m2) beholdes og rehabiliteres/ombygges.

1996-bygget inngår sammen et nybygg på ca. 8.200 m2, inkl. en ny volleyballhall , slik at samlet bygningsmasse på Nattland oppveksttun blir ca. 9.500 m2 brutto. I tillegg skal utomhusarealet opparbeides og tilpasses et moderne oppveksttun inkl. egne avgrensede arealer for barnehagen. Arbeidene anslås å være ferdigstilt til årsskiftet 2015/2016.

Etat for utbygging prosjektleder: Asle Samuelsen