Gå tilbake til:
Du er her:

Storetveit barnehage

Barnehagen ble tatt i bruk 3. juli 2018

  • Adresse: Storetveitvegen 125 B, 5231 Paradis
  • Bruttoareal: 927 m²
  • Antall barn: 75 stk
  • Ferdigstillelse: 1. Halvår 2018
  • Prosjekteoppstart: August 2013
  • Byggestart: August 2016
  • Arkitekt: Lund og Laastad arkitekter AS
  • Byggherreombud: Avanti AS

Siste nytt 4. juli 2018: Prosjektet er nå ferdig og klar til å tas i bruk over ferien.

30. april 2018: Innredningsarbeidene er i sluttfasen, men fortsatt skal mye gjøres før barnehagen kan tas i bruk. Møblene kommer i juni.

7. desember 2017: Nå begynner den nye bygningens form å tre klart frem i terrenget.

10. november 2017: Vi kjemper på for å få tett hus før vinteren.

3. oktober 2017: Barnehagen begynner å ta form. Se bildeserie.

7. september 2017: I dag har det vært grunnsteinsnedleggelse med Byråd for barnehage, skole og idrett Pål Hafstad Thorsen. Grunnsteinen ble lagt ned med god hjelp fra barn som går i Storetveit barnehage.

24. august 2017: Byggearbeidene er i full gang. Før ferien var det både skyting og graving på tomten. Nå er nybygget i ferd med å reise seg.

3. februar 2017: Det er nå skrevet kontrakt med Åsane byggmesterforretning AS om bygging av den nye barnehagen.

19. desember 2016: Arbeidet med vei og fortau nærmer seg slutten. Det aller meste skal være ferdig til jul. Formell overtakelse skjer like over nyttår.

28. oktober 2016: Arbeidet med Kirkeveien er i full gang, og vi håper at veien kan gjenåpnes før jul. Tilbud på bygging av selve barnehagen kommer inn den 12/12 2016. Etter dette vil det bli et lite opphold før grunnarbeidene settes i gang.

18. august 2016: Det er skrevet kontrakt med Halvorsen grave- og transportservice AS om utførelsen av arbeider i Kirkeveien. Disse arbeidene følger av de så kalte rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen, som må utføres før byggingen av selve barnehagen kan settes i gang. Formålet er å skape bedre forhold for de myke trafikantene i området.

1. februar 2016: Vi sender i disse dager inn søknad om rammetillatelse på et revidert utbyggingsforslag som i større grad er tilpasset arkitekturen til Storetveit skole. Parallelt med dette blir det lagt ut tilbudsgrunnlag om utførelsen av arbeider i Kirkevegen. I reguleringsplanen er det stilt krav om at veiarbeidene må utføres først, før utbyggingen av selve barnehagen kan starte.

9. september 2015: Barnehagen er nå flyttet til det midlertidige modulbygget nedenfor Storetveit skole, og den gamle, midlertidige barnehagen er fjernet. Det er sendt inn rammesøknad for utbyggingen til Etat for byggesak og private planer. Tilbudsgrunnlagene vil snart bli lagt ut til prising.

27. november 2014: Forprosjektet forventes fremlagt for godkjenning over nyttår.

4. september 2014: Se bilder av nye Storetveit barnehage.

16. mai 2014: Det er nå utarbeidet skisser for den nye barnehagen. Tegningene vil bli offentliggjort så snart den interne evalueringen er klar.

8. januar 2014: Det skal skrives kontrakt med Lund og Laastad arkitekter AS i uke 2/2014 om prosjektering av den nye barnehagen.

29. november 2013:Tilbudsfristen er gått ut, evaluering er i gang. Forventet kontraktsinngåelse med prosjekteringsgruppe er i uke 49.

I kommuneplanen for Bergen ligger tomten i formålsområde Byggeområde, og delvis som fri- og grøntområde. Planområdet ligger i det sørvestre hjørnet av Storetveitmarken og omfatter deler av Nasjonens park. I plan ID 61400000 regulerer tomten som er til disposisjon ( ca. 3800 m²). Det ligger en paviljong på tomten, som har fungert som midlertidig barnehage. Brukstillatelsen av paviljon leiet av Uniteam gjelder til og med 31.12.2014.

Etat for utbygging prosjektleder: Inge Mundal