Gå tilbake til:
Du er her:

Siljuslåtten sykehjem

Siljuslåtten er navnet på nytt sykehjem i Ytrebygda bydel, gnr. 120 bnr. 452 Råstølen. Nye dronefilmer fra byggeplass blir lagt ut lenger nede på siden.

  • Adresse: Harald Sæveruds veg 32
  • Bruttoareal: 10 400 m² inkl. parkeringskjeller
  • Prosjektkostnader: 438 mill. kr.
  • Ferdigstillelse: Ved årsskiftet 2018/ 2019
  • Arkitekt: Asplan Viak
  • Totalentreprenør: HENT AS

Siste nytt 9. januar 2019: Bergen kommune overtok Siljuslåtten sykehjem fra totalentreprenør HENT 17.desember 2018.

I januar og februar vil inventar og utstyr bli levert og bygget blir klargjort for Haraldsplass diakonale stiftelse som skal drifte sykehjemmet.

8. januar 2019: Ny dronefilm viser byggeplassen 12. desember 2018. Gå lenger ned på siden for å se filmen og tidligere filmer.

12. november: Ny dronefilm viser byggeplassen 5. november 2018. Gå lenger ned på siden for å se filmen og tidligere filmer.

18. september: Ny dronefilm viser byggeplassen 5. september 2018. Gå lenger ned på siden for å se filmen.

Bogrupper med beboerrom, kjøkken og oppholdsrom begynner å bli ferdige.

3. august 2018: En ny dronefilm som viser byggeplassen 13. juli 2018 er lagt ut. Gå lenger ned på siden for å se filmen.

11. juni 2018: «Tett bygg» er fullført for hele bygningsmassen. Innredningsarbeider og arbeid med teknisk anlegg pågår. Utvendige ledningsarbeider nær fullført og gartnerarbeidene er påbegynt.

Ny transformasjonsstasjon er satt opp og sykehjemmet er koblet til permanent strømforsyning og fjernvarme. Testing av tekniske anlegg er delt inn i kontrollområder og testing er påbegynt i ett kontrollområde. Disse vil bli fortløpende kontrollert utover høsten, før integrerte tester og fullskalatest kommer til utførelse før årsskiftet.

9. april 2018: En ny dronefilm som viser byggeplassen 6. april 2018 er lagt ut. Gå lenger ned på siden for å se filmen.

Dronefilm over byggeplassen

Filmlenke

SE TIDLIGERE FILM: 5. november 2018 | 3. oktober 2018 | 5. september 2018 | 13. juli 2018 | 21. juni 2018 | 6. april 2018 | 27. februar 2017 | 21. desember 2017 | 1. desember 2017 | 20. november 2017 | 23. oktober 2017 | 15. september 2017 | 25. august 2017 | 29. juni 2017 | 16. juni 2017 | 1. juni 2017 | 24. april 2017

15. mars 2018: En ny dronefilm som viser byggeplassen 27. februar 2018 er lagt ut. Gå lenger opp på siden for å se filmen.

22. januar 2018: En ny dronefilm som viser byggeplassen 21. desember er lagt ut. Gå lenger opp på siden for å se filmen.

3. januar 2018: Det meste av bygget er nå lukket (tett bygg) og innredningsarbeidene har kommet godt i gang. Se bildeserie og dronefilm nede på siden.

I samarbeid med Innkjøp konsern og Byrådsavdeling for hele og omsorg har Etat for utbygging påbegynt anskaffelser av inventar og utstyr.

2. januar 2018: En ny dronefilm som viser byggeplassen 1. desember er lagt ut. Gå lenger opp på siden for å se filmen.

28. november 2017: En ny dronefilm som viser byggeplassen 20. november er lagt ut. Gå lenger opp på siden for å se filmen.

23. oktober 2017: En ny dronefilm som viser byggeplassen i slutten av september er lagt ut. Gå lenger opp på siden for å se filmen.

25. september 2017: En ny dronefilm som viser byggeplassen i september er lagt ut. Gå lenger opp på siden for å se filmen.

13. september 2017: Tre nye dronefilmer som viser byggeplassen i slutten av august og i juni er lagt ut. Gå lenger opp på denne siden for å se filmen.

25. august 2017: Byråd for helse og omsorg, Vigdis Anita Gåskjenn, la ned grunnsteinen til sykehjemmet. Les artikkel og se bilder her.

16. juni 2017: Ny dronefilm som viser byggeplassen pr. 1. juni 2017 er lagt ut. Gå litt lenger opp på denne siden for å se filmen.

15. juni 2017:Fana gnr 120, bnr 452, Harald Sæveruds veg, navn på nytt sykehjem

Byrådet behandlet saken i møtet 01.06.17 sak 1164-17 og fattet følgende vedtak:

1. Byrådet opphever sitt vedtak i sak 1361-16, i møte 24.11.16.

2. Nytt sykehjem i Harald Sæveruds veg, gnr 120, bnr 452, gis navnet Siljuslåtten sykehjem."

24. april 2017: Dronefilm som viser byggeplassen for sykehjemmet pr. 18. april 2017 er lagt ut. Gå litt lenger ned på denne siden for å se filmen.

27. mars 2017: Igangsettingstillatelse ble gitt 13.mars 2017 og entreprenøren har startet opp på byggeplassen. Informasjonsbrosjyre er sendt ut til naboene fra totalentreprenør HENT.

9. mars 2017: Rammetillatelse for prosjektet ble gitt 22.februar 2017 og søknad om igangsettingstillatelse er sendt Plan- og bygningsetaten. Forberedende arbeider med trefelling og rydding er påbegynt.

27. januar 2017: Byrådet behandlet saken i møtet 241116 sak 1361-16 og fattet følgende vedtak:

1. Nytt sykehjem i Harald Sæverudsvei, gnr 120, bnr 452, gis navnet Siljuslåtthjemmet.

2. Nytt sykehjem og Omsorg Pluss bolig, Sandslimarka 249, gis navnet Sandsli bo- og aktivitetssenter.

2. januar 2017: I økonomiplan for 2017 – 2020, vedtatt av Bystyret 14.desember sak.314/16, er det avsatt 438 mill. kr. til sykehjems prosjektet. Det er fordelt med 34,4 mill. kr. avsatt tidligere, 155 mill. i 2017, 200 mill. i 2018, 48,6 mill. i 2019.

Nabovarsel om tiltaket ble sendt ut 14.november 2016 og søknad om rammetillatelse ble sendt til Byggesak Plan- og bygningsetaten 1.desember. Byggesaksbehandling og prosjekteringsarbeid pågår.

1. desember 2016: Nye bilder av Råstølen sykehjem lagt ut på bildeserien.

20. oktober 2016: Bergen kommune, Etat for utbygging har inngått kontrakt med HENT AS om utførelse av Råstølen sykehjem som totalentreprise. Avtale mellom partene ble signert 19.oktober 2016. Samme dag ble reguleringsplan for området godkjent av Bystyret i sak 271/16. Oppstart av grunnarbeider er planlagt vinteren 2017, med ferdigstillelse av bygget ved årsskiftet 2018-2019. Frem til byggestart skal det gjennomføres prosjektering med søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Arkitekt for sykehjemsprosjektet er AsplanViak. Sykehjemmet vil gi rom for 90 beboere.

26. august 2016: Anbudskonkurranse for totalentreprise pågår og kontraktsinngåelse er planlagt i oktober. Byggestart er planlagt vinteren 2017, med ferdigstillelse ved årsskifte 2018/2019 og innflytting i mars 2019.Fremdriften er blant annet avhengig av at reguleringsplan blir vedtatt i tide.

30. mars 2016: Etter vedtak om å flytte volleyballhallen, har planforslaget blitt justert og sendt planmyndighet for 2.gangs behandling. Bygningene er trukket lengre fra boligene på nordsiden og antall etasjer er redusert fra tre til to mot nordøst. Videre er det regulert inn en naturlekeplass på tomtens østside.

4. desember 2015: I forslag til ny skolebruksplan er planlagt volleyballhall på Råstølen flyttet til Tunesflaten. Dette medfører at fremlagt planforslag, som omfattet sykehjem og volleyballhall, vil bli omarbeidet til å gjelde sykehjem. Omarbeiding vil medføre forlenget gjennomføringstid, men gir samtidig mulighet for løsninger med mindre ulemper for nabolag og bedre løsning for sykehjemmet.

19. august 2015: Frist for uttalelse til planforslag for Råstølen sykehjem og volleyballhall har utløpt og planmyndighetene forbereder 2.gangs behandling av plansaken.Konkurransegrunnlaget for bygging er til prising hos prekvalifiserte totalentreprenører.I saksnr. 246/ har byrådet innstilt til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Til gjennomføring av prosjektet Råstølen sykehjem (H0370) bevilges 393,5 millioner. (tidligere bevilget 14,5, totalt 408 mill)

26. april 2015: Planforslag for Råstølen sykehjem og volleyballhall er annonsert. Les kunngjøringen.

Siste nytt 27. februar 2015: Planforslag til 1.gangs behandling er sendt inn til Etat for byggesak og private planer. Interesserte entreprenører har meldt seg på til totalentreprisekonkurranse (prekvalifisering).

26. januar 2015: Planforslag til 1.gangs behandling, planlegges sendt inn til Etat for byggesak og private planer i begynnelsen av februar 2015. Prekvalifisering for totalentreprisekonkurranse er kunngjort på Doffin.

29 september 2014: Arbeid med reguleringsplan og skisseprosjekt pågår. Foreløpig situasjonsplan fremgår i vedlegg.

4. juli 2014: Oppstart av reguleringsplan for gnr 120, bnr 452 vedr. Råstølen sykehjem og Råstølen volleyballhall ble kunngjort i uke 25. Det er planlagt informasjonsmøte på Kvernslåtten barnehage onsdag 13. august.

28. mai 2014: Asplan Viak er engasjert som prosjekteringsgruppe for utarbeidelse av reguleringsplan, skisseprosjekt og konkurransegrunnlag for totalentreprise.

Arbeidet med reguleringsplan og skisseprosjekt har startet opp. Det tas sikte på å ha plangrunnlag klart for innsendelse til 1.gangs behandling rundt årsskiftet 2014/2015.

Det skal utarbeides ny reguleringsplan for tomten, som i tillegg til sykehjem er tenkt å lokalisere ny vollyballhall. Forutsatt at reguleringsplan (tomteytnyttelse) tillater, blir sykehjemmet planlagt for 90 beboere.

I økonomiplan for 2015 – 2018 er det avsatt 408 mill. kr. til sykehjems prosjektet, fordelt med 5 mill. kr. avsatt tidligere, 15,8 mill. kr. i 2015, 163,2 mill. kr. i 2016, 220 mill. kr. i 2017 og 4 mill.kr. i 2018.

Etat for utbygging prosjektleder: Børge Alvheim