Gå tilbake til:
Du er her:

Ny legevakt

Bergen kommune og Helse Bergen har inngått leieavtale med G.C. Rieber Eiendom AS om etablering av et helsehus i eksisterende Utrustningsbygget, Solheimsviken Næringspark.

  • Adresse: Solheimsviken Næringspark
  • Ferdigstillelse bygningsmessig, plan 1 og 2: 01.12.2015
  • Ferdigstillelse bygningsmessig, plan 3: 01.03.2016
  • Ferdigstillelse bygningsmessig, plan 4: ?
  • I tillegg til ovennevnte datoer, må det påregnes tid til innflytting/overflytting av utstyr ifra eksistrende legevakt mv. Dette anslåes til ca. 2 mnd.
  • Prosjektledelse: Ikke avklart

Siste nytt 2. mars 2016: 1.mars ble enheten for Øyeblikkelig hjelp døgn enhet (ØHD) tatt i bruk. Etablering av nytt helsehus i Solheimsviken, Bergen Helsehus, er nå gjennomført. Huset består nå av følgende enheter:

1. og 2 etg. Legevakt

2. etg Helse Bergen, psykiatrisk akuttpost

3. etg Øyeblikkelig hjelp døgn enhet (ØHD)

4. etg enhet for Smittevern og Helsevern

Arealene er innleiet av Rieber Eiendom AS. Ansvarlig for prosjektet har vært Etat for utbygging i samarbeid med Etat for Helse og sosial og Rieber Eiendom AS. Prosjektet er gjennomført innenfor vedtatte fremdrift- og økonomiske rammer.

18. mars 2015: Se nye bilder.

Bygget planlegges å inneholde følgende funksjoner:

Plan 1: Bergen legevakt

Plan 2: Bergen legevakt, administrasjon/kontorer. Rus akuttmottak med 10 sengeplasser og fellesfunksjoner (Helse Bergen)

Plan 3: Sengepost øyeblikkelig hjelp med 34 sengeplasser og fellesfunksjoner

Plan 4: ?

Planleggingen startet i slutten av juni 2013 og skal være ferdig medio februar 2014.

Ombyggingsarbeidene skal gjennomføres i en totalentreprise.

Etat for utbygging prosjektleder: Odd Jarle Strønen