Gå tilbake til:
Du er her:

Sandsli bo- og aktivitetssenter

Bergen kommune holder på å planlegge nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sandsli gnr. 115 bnr. 143.

  • Adresse: Sandslimarka 249
  • Areal: 120 sykehjemsplasser. 30 omsorgsboliger og diverse fellesarealer.
  • Samlet areal: ca1775 m brutto total areal
  • Entreprisemodell: Totalentreprise
  • Ferdigstillelse: 1./2. kv. 2020
  • Prosjekt kostnad: Ikke fastlagt
  • Rådgivergruppen: DBC A/s

Siste nytt 7. desember 2017: Byggeprosjektet er i gang.

6. september 2017: Tirsdag 5. september startet arbeidene med å felle trær og rydde tomten til det nye sykehjemmet. Les artikkel her

24. august 2017: Etter avgjort rettstvist om anbudskonkurransen i kommunens favør, kunne Etat for utbygging og den valgte tilbyderen Constructa Entreprenør AS idag inngå kontrakt. Rettstvisten har forsinket prosjektet med ti måneder. Prosjektet ventes ferdigstilt april 2020. Les artikkel om kontraktinngåelsen.

29. september 2016: Reguleringsplan ble godkjent høsten 2015. Prosjektet skal gjennomføres i en totalentreprise. Anbudsdokumenter totalentreprisekontrakt ble lagt ut på Doffin 28.06.2016 og fristen for innlevering av andbud er 7. oktober 2016. Planlagt oppstart for byggearbeider er januar/ februar 2017 og plalagt byggmessig ferdigstillelse er årskiftet 2018/2019. Ibruktagelse vil bli 1./ 2. kvartal 2019. I byrådets forslag til bybudsjett 2017 er det avsatt følgende:

Total avsetning 838,6 mill. kr

Tidligere budsjettert: 55,9 mill. kr.

2017: 320 mill. kr.

2018: 400 mil. kr.

2019: 62,7 mill. kr.

20. mai 2016: Prosjektet skal gjennomføres i en totalentreprise hvor en rådgivergruppering har utarbeidet et lantg fremskredende skisseprosjekt. Rådgivergruppering skal tiltransporteres engasjert entreprenør.

Reguleringsplanen blir lagt ut til 1.gangs høring i nærmeste fremtid. Det vil anslagsvis ta ca. 1 år før den er vedtatt.

Oppstart planlegging av det nye prosjektet vil anslagsvis være 2./3.kvartal 2014 med ibruktagelse 1./2. kvartal 2018.

Prosjektet planlegges gjennomført i en samspillentreprisemodell.

I økonomiplan for 2014-2017 er det avsatt:

2013: 5,7 mill

2014: 20,0 mill

2015: 100,0 mill

2016: 200,0 mill

2017: 195,0 mill

Etat for utbygging prosjektleder: Johnny Berg