Gå tilbake til:
Du er her:

Permanenten - Vestlandske kunstindustrimuseum / KODE1

Permanenten er Bergens gamle kulturpalass, som nå huser et gammelt men moderne og tidsmessig museum for kunsthåndverk og design.

  • Adresse: Nordahl Brunsgate 9, 5014 Bergen
  • Arkitekt: Henry Bucher
  • Oppført: 1896
  • Prosjektstart: April 2015
  • Ferdigstillelse: Desember 2015
  • Budsjett: 20 mill. kr.

Siste nytt 29. april 2016: Etter å ha vært pakket inn siden august i fjor, er bygget nå pakket ut igjen og fremstår med nyrestaurerte tak, fasader og vinduer. Legg merke til de fire spirene med rekkverk på pyramiden som er demontert og restaurert på verksted før det ble heist på plass igjen.

29. februar 2016: Permanenten har vært pakket inn siden september i fjor. Når nærmer prosjektet seg ferdigstillelse. Denne uken begynner «avduking» av Permanenten ved at nedrigging av «tak over tak» starter. Prosjektet med rehabilitering av tak og fasader skal være ferdig i løpet av mars.

27. januar 2016: Arbeidene med rehabilitering av taket skrider frem og nå er ca. 2/3 av arbeidene ferdig. Allerede i begynnelsen av mars skal stillaset med «tak over tak» nedrigges.

16. oktober 2015: De omfattende arbeidene med å bygge stillas og «tak over tak» er nå ferdigbygget og hele Permanenten er nå «pakket inn». Arbeidene med å rehabilitere taket kan derved gjøres uavhengig av vær og vind. Arbeidene er med dette arbeidet er full gang.

3. september 2015: Det skal bygges et omfattende stillas hvor hele bygget blir «pakket inn». Det blir også bygget et midlertidig tak over bygget, såkalt «tak over tak». Taket kan da rehabiliteres uavhengig av vær og vind. Det er et svært krevende arbeid å bygge et så stort og komplisert stillas midt mellom de mest trafikkerte gatene i Bergen sentrum. Stillasarbeidene nærmer seg nå ferdigstillelse, og da kan selve rehabiliteringsjobben kan starte.

28. april 2015: Åsane byggmesterforretning er tildelt oppdraget. Bygningsmyndighetene har gitt rammetillatelse. Det er planlagt oppstart 18. mai.Det betyr at prosjektet starter ca. 6 uker etter opprinnelig planlagt.

26. februar 2015: Prosjektet er lyst ut som en generalentreprise. Frist for å komme med tilbud er satt til 18. mars 2015.

Etat for utbygging skal rehabilitere taket på bygningen, og det omfatter i hovedsak omlegging av taktekking, takrenner og nedløp. Kontroll og utbedring av råteskader i takkonstruksjonen, utbedring av fasader i i indre gårdsrom og tiltak for utbedring av lekkasjer gjennom fasade/ tak over fasade mot Nordahl Bruns gate.

Etat for utbygging prosjektleder: Ivar Alvær