Gå tilbake til:
Du er her:

Krav til lønns- og arbeidsvilkår.

Etat for utbygging har etter vedtak i byrådet innført nye krav til lønns- og arbeidsvilkår i alle våre kontrakter. Det er også innført begrensninger i bruk av underleverandører.

Nærmere om de nye kontraktsbestemmelsene

Selve kravet til lønns- og arbeidsvilkår er som før men noe omskrevet. I tillegg er det innført en rapporteringsrutine. Den leverandør som får kontrakten skal rapportere til oppdragsgiver innen en måned etter kontraktsinngåelse. Det kan bli avkrevd nye rapporter i løpet av kontraktsperioden. For rapporteringsformålet vil skjema utarbeidet av Difi bli benyttet. Skjema vil bli sendt til leverandør sammen med signert kontrakt.

Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å kreve ytterligere dokumentasjon og rett til å foreta både annonserte og uannonserte kontroller. Det er også innført en informasjonsplikt til oppdragsgiver dersom leverandør eller underleverandør får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder lønns- og/eller arbeidsvilkår.

Brudd på bestemmelsene om egenrapportering og dokumentasjon er sanksjonert med dagmulkt. Det samme gjelder brudd på bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår. Dette vil i tillegg kunne bli ansett som mislighold av kontrakten, og vil i alvorlige tilfeller anses som vesentlig mislighold som gir grunnlag for heving av kontrakten.

Samtidig med skjerpede krav til lønns- og arbeidsvilkår er det innført begrensninger i bruk av underleverandører. For generalentreprise, totalentreprise og andre tilsvarende entrepriseformer tillates det maksimalt to ledd underleverandører. For andre entrepriseformer kan entreprenøren kun ha ett ledd under seg i kontraktskjeden. Også selskap som kun leverer bemanning er å anse som underleverandør.