Gå tilbake til:
Du er her:

Zinken Hopp skole

Skolen er ferdig bygget og tatt i bruk.

  • Adresse: Steinsvikvegen 296, gnr. 120 bnr. 5
  • Prosjekt: U2680 Tunesflaten modulskole - nybygg
  • Bruttoareal: 2450 m²
  • Plan/ prosjekteringsgruppe: Rambøll AS
  • Entrepriseform: Totalentreprise/ Skanska Husfabrikken AS
  • Oppstart: Høsten 2017
  • Ferdigstillelse: Høsten 2018
  • Byggherreombud: HR Prosjekt AS

3. august 2018: Dronefilm som viser byggeplassen 13. juli 2018. Se film lenger nede på siden.

4. juli 2018: Tunesflaten modulskole har byttet navn til Zinken Hopp skole. Det blir offisiell åpningsmarkering av skolen fredag 24. august 2018, kl. 10.00 av Pål Hafstad Thorsen, byråd for barnehage, skole og idrett. Les mer

8. juni 2018: Tunesflaten skole er i ferd med å ferdigstilles både innvendig og utvendig. Det vil bli søkt om midlertidig brukstillatelse i uke 24. Gang- og sykkelveien bak idrettshallen vil ikke bli ferdigstilt før idrettshallen er ferdig. Gang- og sykkelveien opp til Folldalsheia vil ikke bli åpnet før Skanska er ferdig med sitt bolibyggeprosjekt årsskitftet 18/19.

23. mai 2018: Dronefilm som viser byggeplassen 7. mai 2018. Se film lenger nede på siden.

7. februar 2018: Alle modulene ferdig montert 6. februar 2018.

Se dronefilm fra byggeplassen

Filmlenke

SE TIDLIGERE FILMER: 21.06.18 | 07.05.18 | 20.11.17 | 09.10.17 | 25.08.17

30. januar 2018: Igangsettingstillatelse for gjenstående arbeider er godkjent både utomhus og innomhus. Grunnarbeider er ferdig og klar for modulene. I alt 60 moduler er sendt fra Steinkjer med båt og kommet til Bergen 15.januar 2018. De er nå i full gang med montering og båt nr. 2 er ankommet Bergen med de siste 40 modulene. Skanska antar å være ferdig med heising og montering av modulene i uke 6. Da starter komplettering med både innvendige og utvendige arbeider.

28. november 2017: Dronefilm som viser byggeplassen 20. november 2017. Se film lenger nede på siden.

31. oktober 2017: Dronefilm som viser byggeplassen 9. oktober 2017. Se film lenger oppe på siden.

5. oktober 2017: Dronefilm som viser byggeplassen 25. august 2017. Se film lenger oppe på siden.

4. september 2017: Skanska Husfabrikken AS er godt i gang med grunnarbeidene og prosjektering av skolen for bygging av modulene på fabrikk.

13. juli 2017: Tunesflaten skole ble godkjent av Plan- og bygningsetaten 31. mai 2017 og rammetillatelse er gitt. Konkurranse om totalentreprenør er avholdt og det blir Skanska Husfabrikken AS, som skal bygge modulskolen.Oppstart på byggeplassen blir i midten av august 2017. Ferdigstillelse av skolen er planlagt til skolestart høsten 2018.

Skolebygget skal fungere som satellitt/supplement til Søråshøgda barneskole. Skolen skal oppføres i 3 etasjer og det blir i første omgang 6. og 7.trinn som skal ha sin base i nybygget.Skolen skal i hovedsak oppføres av prefabrikerte moduler og ha kapasitet til å ta i mot 200 elever og ha 25 ansatte. Utearealene rundt Tunesflaten skole skal ivareta adkomst for alle brukergrupper, sikre enkel varelevering, skape sikre oppholdssoner og lekearealer for samvær, aktivitet og pauser.Det skal også skapes et grønt byrom/naturområde til gavn for hele nærområdet.

21. desember 2016: Rambøll AS er snart ferdig med tegninger og rammesøknad for Tunesflaten modulskole. Det er planlagt sendt over til Plan- og bygningsetaten like over nyttår samt nabovarsel til de det gjelder. Rambøll har også utarbeidet en støyutredning for modulskolen og Multiconsult har utarbeidet en geoteknisk vurdering.

19. desember 2016: Rambøll AS er plankonsulenter for oppdraget. De har sett på plasseringen av både modulskolen og flerbrukshallen. De holder nå på med plantegningene for modulskolen, som skal byggemeldes før oppdraget blir satt ut på totalentreprise.

I skolebruksplanen er det vedtatt at det skal bygges modulskole på Tunesflaten for 200 elever som vil ha plass til to av skolens klassetrinn.

Grunnundersøkelser og rasvurdering er utført av Multiconsult.

Etat for utbygging prosjektleder: Gerd Hole