Gå tilbake til:
Du er her:

Skjerpet krav til signatur på tilbud.

I alle våre konkurranser skal tilbyder levere et parafert og signert svardokument.

Mal for dokumentet gjøres tilgjengelig sammen med øvrige konkurransedokumenter når konkurransen kunngjøres. Svardokumentet har innehatt en bestemmelse om at det skal signeres av person som har fullmakt til å binde selskapet for tilbudet. Etat for utbygging har hatt tillit til at den person som har signert dokumentet har hatt nødvendige fullmakter.

På bakgrunn av innført rutine for innhenting av utvidet skatteattest har vi imidlertid erfart at det er behov for å skjerpe inn kravet til signatur på tilbud. Etaten vil derfor med umiddelbar virkning innføre krav om at fullmaktsstruktur skal vedlegges tilbudet dersom det er avvik mellom signatur på svardokumentet og fullmakter i firmaattest. Dette nye skjerpede kravet er innarbeidet i våre maler for svardokument.