Gå tilbake til:
Du er her:

Slettemarken sykehjem

Bygget ble oppført som boliger i 1956, og fikk endret bruken til sykehjemsdrift i 1996 etter total rehabilitering. Det er planlagt å utføre rehabiliteringstiltak av fasader og tak, utskifting av diverse vinduer, samt utskifting av ventilasjonsaggregater etter behov.

  • Adresse: Adolfs Bergs vei 33
  • Totalt areal: 3931 m2
  • Avsatte midler: Ikke avklart
  • Prosjekterende rådgiver: Rambøll Bergen
  • Ferdigstillelse: Sommer/høst 2018

Siste nytt 4. juli 2018: Rehabiliteringen er foreløpig lagt på vent i forbindelse med utredningsarbeidet for nytt sykehjem for 60 plasser i umiddelbar nærhet.

5. mars 2018: Lagt på is til i midten av juni 2018.

16. januar 2018: Prosjektering er startet.

22. november 2017: Vi ser på muligheter for å knytte bygget til fjernvarmenettet samt evaluerer krav fra brukere.

Arbeidet med prosjektering starter november 2017 og oppstart av entreprenørarbeider blir tidlig vår 2018.

Etat for utbygging prosjektleder: Tore Andrè Andersen