Gå tilbake til:
Du er her:

EFU- 10094 Kronstad oppveksttun, ekstern prosjektleder

Bergen kommune, Etat for utbygging har kunngjort konkurranse om ekstern prosjektleder for prosjektet Kronstad oppveksttun.

Se kunngjøring på Doffin