Gå tilbake til:
Du er her:

U2114 Skeie skole - Totalentreprise for fjerning av paviljong

Bergen kommune, Etat for utbygging har kunngjort konkurranse om totalentreprise for fjerning av paviljong ved Skeie skole.

Se kunngjøring på Doffin