Gå tilbake til:
Du er her:

EFU - 10009 Tilbud U2540 Nordnes oppveksttun, samspillsentreprise

Bergen kommune, Etat for utbygging har kunngjort konkurranse vedrørende anskaffelse av samspillsentreprenør for Nordnes oppveksttun.

Se kunngjøring på Doffin