Gå tilbake til:
Du er her:

U2860 Tunesflaten idrettshall, totalentreprise

Bergen kommune, Etat for utbygging har kunngjort konkurranse vedrørende anskaffelse av totalentreprise for Tunesflaten idrettshall.

Se kunngjøring på Doffin