Gå tilbake til:
Du er her:

EFU- 10084 Holen skole - Totalentreprise

Bergen kommune Etat for utbygging har kunngjort konkurranse med forhandling (EFU-10084) om totalentreprisekontrakt for bygging av Holen skole. Konkurransen gjennomføres som to-trinns prosess. Frist for søknad om deltakelse: 30.04.18 Frist for innlevering av tilbud: 10.09.18

Se kunngjøring i Doffin