Gå tilbake til:
Du er her:

EFU - 10129 Generalentreprise - Nytt varmeanlegg m.m. - Alvøen skole

Bergen kommune, Etat for utbygging har utlyst konkurranse om etablering av ny varmesentral i administrasjonsbygget, med tilhørende utvendige grøfter for borehull, samt tilpasning og tilknytning til «gymbygget». Vi har også valgt å medta fremlegging av ny slukkevannsledning til skolen i samme utlysing.

Se kunngjøring på Doffin