Gå tilbake til:
Du er her:

U2890 EFU- 10144 ISB Utrednig av Sandslihaugen 30. Totalentreprise

Bergen kommune, Etat for utbygging har kunngjort konkurranse vedrørende anskaffelse av totalentreprise for ISB Utredning av Sandslihaugen 30.

Se kunngjøring på Doffin