Gå tilbake til:
Du er her:

U1950 EFU - 10079 Holen skole - Rivning, totalentreprise

Bergen kommune, Etat for utbygging har kunngjort åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for rivning av Holen skole.

Se kunngjøring på Doffin