Gå tilbake til:
Du er her:

H0660 EFU- 10161 Anskaffelse av nytt bofellesskap for unge funkjonshemmede ved kjøp inn i et allerede planlagt byggeprosjekt.

Bergen kommune, Etat for utbygging har kunngjort en Request for Information (RFI) vedrørende anskaffelse av nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede.

Se kunngjøring i Doffin