Gå tilbake til:
Du er her:

I0400 EFU- 10163 Tranevatnet, tur-/ gang- og sykkelvei. Anskaffelse av generalentrerprenør.

Bergen kommune, Etat for utbygging har kunngjort en åpen anbudskonkurranse om bygging av tur- / gang- og sykkelvei ved Tranevatnet.

Se kunngjøring på Doffin