Gå tilbake til:
Du er her:

D0450 EFU-10156 Lotheveien utleieboliger, ombygging og rehabilitering - samspillsentreprise

Bergen kommune, Etat for utbygging har utlyst konkurranse for Lotheveien utleieboliger ommbygging og rehabilitering- Samspillsentreprise.

Se kunngjøring i Doffin