Gå tilbake til:
Du er her:

I0420 EFU-10148 Anskafffelse av prosjekteringsgruppe for grunnarbeider - Alvøen idrettshall

Bergen kommune, Etat for utbygging innbyr med dette til konkurranse om prosjekteringsgruppe kontrakt for I0420 Alvøen idrettshall.

Se kunngjøring på Doffin