Gå tilbake til:
Du er her:

A0571 EFU-10172 Anskaffelse av totalentreprenør til innvendig rivearbeider - Bergen Rådhus

Bergen kommune, Etat for utbygging innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for anskaffelse av totalentreprenør til innvendig rivearbeider prosjekt A0571 Bergen rådhus.

Se kunngjøring på Doffin