Gå tilbake til:
Du er her:

K0910 EFU-10189 Kulturskolen og Kode4 - Anskaffelse av generalentreprenør

Bergen kommune, Etat for utbygging innbyr med dette til konkurranse om generalentreprenør kontrakt for prosjekt K0910 Kulturskolen og Kode4.

Se kunngjøring på Doffin