Gå tilbake til:
Du er her:

Byggeplass i hansastil

Det hanseatiske museum er nå offisielt en byggeplass. Museet er tømt for gjenstander. Byggeplassen skal gjerdes inn i dekor fra 1700-tallet og det kommer presenning med fasadedekor.

Bygningen som huser Det hanseatiske museum stengte dørene oktober 2018. Museet har flyttet virksomheten til Schøtstuene. I mellomtiden har det pågått mye arbeid med å gjøre bygningen klar til å bli en byggeplass. De neste seks årene skal bygningen, som er en del av verdens kulturarv, gjennomgå en totalrehabilitering for å sikre den for fremtiden.

Siden stengningen har konservatorer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) tatt hånd om alle gjenstandene på museet. Museet er nå helt tomt for interiør. Og i begynnelsen av mars kunne entreprenørene innta plassene.

Kopierer og demonterer

Bodil Kvalheim og Geir Garlid er prosjektledere i Etat for utbygging i Bergen kommune. De har ansvaret for å gjennomføre det spesielle og tidkrevende prosjektet. Bygget har omfattende setningsskader. Hovedoppgaven i prosjektet er å jekke opp bygningen med én meter fra dagens nivå.

– Nå har vi satt opp stillaser og byggeplassen blir gjerdet inn. Vi starter arbeidene med å demontere teglfasaden på Murtasken. Når den blir bygget opp igjen vil det være en tro kopi av slik fasaden ser ut i dag, forteller Geir Garlid.

Etat for utbygging har engasjert OBAS og Gamle3hus AS til å være entreprenører for rehabiliteringsprosjektet. Et byggeplassgjerde kommer rundt museet. I byggeperioden vil det fremdeles være mulig å komme til hotellet ved siden av.

Byggegjerde i 1700-tallsstil

Når bygget er på listen av verdens kulturarv er det ikke bare å dure på. Arbeidene blir gjort på en måte som er tro mot den tiden som bygget er skapt i. Alle byggeplasser må sikres med et gjerde. Dette gjerdet blir helt spesielt og gir forbipasserende en opplevelse av hva som finnes bak det.

– På den tiden da bygget ble reist var det ikke uvanlig å dekorere tømmeret på rankedekor. Arkitekten vår har laget et forslag til et gjerde med slik dekor. Vi kommer til å ha dette på hele gjerdet. I tillegg vil vi få opp god informasjon om prosjektet og museet på gjerdet, sier prosjektleder Bodil Kvalheim.

Nå er presenningen på bygget av helt vanlig type. Denne presenningen er midlertidig frem til årsskiftet 2019-20. Da skal det monteres en jekkerigg. Når denne jekkeriggen er på plass, vil det komme presenning med trykk som viser fasaden bak.

Gjorde en liten oppdagelse

Da NIKU og entreprenøren Gamle3hus demonterte portalen på Det hanseatiske museum gjorde de en spennende oppdagelse. Da panelbordet ble fjernet kom gammel rankedekor fra 1700-tallet til syne. Dette er dekor malt direkte på tømmeret som viser klatrende, krypende eller slyngende stengel.

Malerarbeidene på gjerdet skal utføres av malere fra Etat for bygg og eiendom. Grunnfargen på gjerdet, engelsk rød, blir forhåpentligvis ferdig til 17. mai. Selve rankedekoren vil bli påført noe senere. Det vil bli sendt søknad til bygningsmyndighetene om å få sette opp informasjonsskiltene.