Gå tilbake til:
Du er her:

Revet skole blir vei i Nederland

Ungdomsskoledelen og gymsalen på Holen skole er revet. Betongrestene blir til ny vei i Nederland. Se rivningen på film.

Holen skole skal bli helt ny. Store deler av den eksisterende bygningsmassen skal rives og gi plass til nybygg. Etat for utbygging er nå ferdig med å rive ungdomsskoledelen og det tilhørende gymbygget. Ungdomsskoledelen var tidligere kjent som Håstein skole.

Skolen veide 15.000 tonn

Nå er rivearbeidene avsluttet. I midten av september 2019 ble det sendt søknad om ferdigattest. I en video satt sammen av en bråte enkeltbilder kan du se hvordan rivningen av skolen ble gjennomført. Videoen er laget av HR Prosjekt som er byggherreombud for prosjektet.

Se film

Ungdomskolen ble bygget i 1953 over tre etasjer i tillegg til loft og to kjellerplan. Bærende vegger og dekker var i plasstøpt betong. Totalt veide restene av den gamle skolen 15.730 tonn. Mesteparten av vekten kommer fra betongen den ble støpt i.

Miljøprogram for gjenvinning

Av dette er 11.383 tonn betongrester blitt levert til selskapet Lindum for materialgjenvinning. Betongen er blitt granulert og skal brukes som ny betong i et veiprosjekt i forbindelse med ny containerhavn i Maasvlakte, Rotterdam.

Byggeprosjektet Holen skole har utarbeidet et 12 punkts miljøprogram. Blant annet er det et mål at 95 prosent av avfallet skal sorteres og bli levert enten til godkjente avfallsmottak eller til direkte gjenvinning.