Gå tilbake til:
Du er her:

Holdt informasjonsmøte om Slåtthaug idrettspark

Bergen kommune arrangerte informasjonsmøte onsdag 23. oktober 2019 om arbeidene som pågår på Slåtthaug idrettspark. Her kan du laste ned presentasjonen fra møtet.

Møtet ble holdt på Slåtthaug skole. Det kom i stand etter et ønske fra nærmiljøet om å få svar på den spørsmål knyttet til anleggsarbeidet som nå blir utført på Slåtthaug idrettspark.

Last ned presentasjonen for å se bilder, illustrasjoner og mer detaljer om det som kom frem på informasjonsmøtet.

Hva skal gjøres?

Etat for utbygging gjennomfører nå arbeid i forbindelse med rekkefølgekrav satt i reguleringsplanen for idrettsparken. Slåtthaugområdet skal utvikles og det skal bygges en ny flerbrukshall, Fana Arena.

Følgende arbeid skal gjøres:

  • Det skal bygges ny gang- og sykkelveg fra Osvegen forbi Tranevatnet og fram til Slåtthaugvegen
  • Slåtthaugvegen skal rustes opp med fortau på begge sider av vegen med sykkelveg, nye lys og drenering
  • Rundt Tranevatnet skal det bygges en ny turveg med bru for å krysse over et bekkeløp. Turvegen vil være om lag en kilometer lang med benker og lys.

Arbeidet er allerede startet. Det er ventet at arbeidet er ferdigstilt sommeren 2020.

Les mer om prosjektet her

Sikring av anleggsområdet

På informasjonsmøtet ble det orientert om prosjektet, omlegging av skoleveien og status for arbeidene. Etat for utbygging har prioritert trygg skolevei og tilgang til idrettsanleggene. Hovedtyngden av sprengningsarbeidene er snart gjennomført. Etat for utbygging mener det burde vært gitt mer informasjon tidligere til nærmiljøet.

Anleggsområdet er inngjerdet og ytterligere sikring vil vurderes etter hvert som arbeidsområdet utvides. Skoleveien er lagt om til vestre langside av isbanen og det er lys på veien. En vaktpost er satt ut i Slåtthaugvegen ved anleggsområdet og ytterligere en vaktpost er etablert på gangveien på sørsiden av idrettsanleggene.