Gå tilbake til:
Du er her:

EFU har signert Bygg21-intiativet

Etat for utbygging i Bergen kommune har signert på at vi vil bidra aktivt til en mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv bygge- og eiendomsnæring.

Vi har med dette signalisert at vi vil arbeide spesielt med:

  • Sørge for rett kompetanse i alle ledd, gjennom hele prosjektet
  • Bruke fasenormen «Neste steg» som grunnlag ved revisjon av internstyringssystemet
  • Bruke BIM aktivt i alle prosjekter og gjennom hele prosjektprosessen
  • Legge avgjørende vekt på relasjonskompetanse i prosjektets ledelse

Bygg21 har i samarbeid med ledende aktører i næringen utviklet beste praksis på disse områdene som vi håper vi vil ha god nytte av i tiden som kommer.

Bygg21-dugnaden er unnagjort. Det er nå resultatet av fem års arbeid skal omsettes til praktisk bruk i alle deler av landets største landbaserte næring.

Med syv rapporter og syv veiledere samlet på bygg21.no og i brukerappen byggelig.no har det aldri vært lettere å finne, dele og bruke beste praksis for effektive og bærekraftige plan- og byggeprosesser.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet overleverer med dette stafettpinnen fra Bygg21 til trendsettere i norsk bygge- og eiendomsnæring.