Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Etat for utbygging har ansvar for gjennomføringen av nybygg og større rehabiliteringsprosjekter i regi av Bergen kommune og er en av Bergens største utbyggere.

Våre investeringsprosjekter utføres etter bestilling fra og i samråd med de ulike byrådsavdelingene, og inkluderer skoler, barnehager, sykehjem, idrettsarealer, kulturbygg, administrasjonslokaler og parkeringsanlegg

Alle nye prosjekter som har en verdi over tre millioner kroner blir etatens ansvar å følge opp. Etaten vil også ha ansvaret for å få utarbeidet nødvendig reguleringsarbeid i tilknytning til prosjektene.

Bli mer kjent med oss i filmen nedenfor.