Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Etaten har ansvar for vurderingskontorene, koordinerende enhet, habilitering- og rehabiliteringstjenesten til voksne og eldre, egenbetaling i institusjon og e-helse brukerstøtte.

Etatens ansvar

Avdeling for egenbetaling kan du lese mer om her: Egenandel for opphold på institusjon.

Vi har to vurderingskontor, et for innbyggere i Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad og ett for innbyggere i Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg. Hvert kontor består av en saksbehandlerenhet, vurderingsteam og koordinerende enhet. Koordinerende enhet koordinerer tjenester for brukere, i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig og Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Vi har 4 enheter for Habilitering- og rehabiliteringstjenester for voksne og eldre, lokalisert i hvert sitt byområde. Ergoterapeuter, fysioterapeuter og Innsatsteam rehabilitering utgjør tjenesten.

Våre mål og satsingsområder

For å møte framtiden i helse og omsorgssektoren ønsker Bergen kommune å legge til rette for rehabilitering i alle pasientforløp. Vurdering av rehabiliteringsmuligheter skal skje før tjenester av mer langvarig karakter tildeles. Ved tildeling og utøvelse av kommunale pleie- og omsorgstjenester har vi fokus på forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Dette er en del av kommunens strategi for å videreutvikle og tilby kunnskapsbaserte og innovative tjenester til innbyggerne.

Etat for vurdering og rehabilitering er en viktig bidragsyter i tillit- og faglighetsreformen i Bergen kommune. Vi ønsker at våre ansatte skal bidra til god samhandling, sømløse pasientforløp og se nytten av å jobbe tverrfaglig.   Som ansatt i vår etat har du mulighet til å bidra til utvikling av nye innovative og kunnskapsbaserte arbeidsmetoder. På den måten ønsker vi å skape en attraktiv arbeidsplass med myndiggjorte medarbeidere som får brukt sin kompetanse slik at kommunen når de mål som settes.