Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Lyser ut mentorprogram for kulturprodusenter

Jobber du med musikk, film eller spill? Grip en unik mulighet til å bli en del av et tverrfaglig nettverk, og få en håndplukket mentor som følger deg over et år.

Internasjonal kunst- og kulturutveksling 1. tildelingsrunde 2017

Årets første tildelinger til internasjonale kunst- og kulturprosjekter er nå ferdigbehandlet.

(31.05.2017)

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak – musikk, 1. tildeling 2017

Årets søkere avspeiler hele sjangerbredden i musikklivet i Bergen, og fordeler seg på ulike typer prosjekter. Det er bevilget tilskudd til 45 av søkerne i første runde.

(24.04.2017)

Tilskudd til prosjekter innen profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Litteratur, 1. tildeling 2017 er nå ferdig behandlet.

Også i år søkes det tilskudd til et bredt spekter av formål, og 6 søkere tildeles midler i første runde.

(24.04.2017)

Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Elektronisk kunst, 1. tildeling 2017.

Seksjon for kunst og kultur har gjennomført årets første tildelingsrunde til det elektroniske kunstfeltet. Det gis tilskudd til 8 prosjekter innen elektronisk kunst.

(24.04.2017)

Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Gatekunst og graffiti, 1. tildeling 2017

I første tildelingsrunde i år gis det tilskudd til 3 prosjekter innen gatekunst og graffiti. Disse bidrar til synlighet, infrastruktur og kompetanseutvikling i feltet.

(24.04.2017)

Opphold for scenekunstnere i Vilnius i august 2017

Nå kan scenekunstgrupper i Bergen søke residency i Vilnius i august 2017.

(21.04.2017)

Ønsker innspill til ny kunstplan

Bergen kommune inviterer enkeltpersoner, kunstinstitusjoner organisasjoner og frie grupper til å gi innspill til ny kunstplan.

Rekordtildeling til scenekunst

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring ved Seksjon for kunst og kultur har gjennomført årets første tildelingsrunde til scenekunstfeltet.

(16.03.2017)

Tilskudd til kunst og næring

1. tildelingsrunde 2017 er nå klar.

(02.03.2017)

Spillemidler til lokale kulturbygg

1. april er det frist for å søke om spillemidler til lokale kulturbygg via Bergen kommune.

(01.03.2017)

Ber om innspill til ny amatørkulturplan

Bergen kommune inviterer aktører fra det frivillige kulturlivet til innspillskonferanse for Amatørkulturplanen 2018-2027.