Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Internasjonal kunst- og kulturutveksling 1. tildelingsrunde 2017

Årets første tildelinger til internasjonale kunst- og kulturprosjekter er nå ferdigbehandlet.

Les mer (31.05.2017)

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak – musikk, 1. tildeling 2017

Årets søkere avspeiler hele sjangerbredden i musikklivet i Bergen, og fordeler seg på ulike typer prosjekter. Det er bevilget tilskudd til 45 av søkerne i første runde.

Les mer (24.04.2017)

Tilskudd til prosjekter innen profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Litteratur, 1. tildeling 2017 er nå ferdig behandlet.

Også i år søkes det tilskudd til et bredt spekter av formål, og 6 søkere tildeles midler i første runde.

Les mer (24.04.2017)

Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Elektronisk kunst, 1. tildeling 2017.

Seksjon for kunst og kultur har gjennomført årets første tildelingsrunde til det elektroniske kunstfeltet. Det gis tilskudd til 8 prosjekter innen elektronisk kunst.

Les mer (24.04.2017)

Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Gatekunst og graffiti, 1. tildeling 2017

I første tildelingsrunde i år gis det tilskudd til 3 prosjekter innen gatekunst og graffiti. Disse bidrar til synlighet, infrastruktur og kompetanseutvikling i feltet.

Les mer (24.04.2017)

Opphold for scenekunstnere i Vilnius i august 2017

Nå kan scenekunstgrupper i Bergen søke residency i Vilnius i august 2017.

Les mer (21.04.2017)

Ønsker innspill til ny kunstplan

Bergen kommune inviterer enkeltpersoner, kunstinstitusjoner organisasjoner og frie grupper til å gi innspill til ny kunstplan.

Innspillsfrist 20. april (28.03.2017)

Rekordtildeling til scenekunst

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring ved Seksjon for kunst og kultur har gjennomført årets første tildelingsrunde til scenekunstfeltet.

Les mer (16.03.2017)

Tilskudd til kunst og næring

1. tildelingsrunde 2017 er nå klar.

Les mer (02.03.2017)

Spillemidler til lokale kulturbygg

1. april er det frist for å søke om spillemidler til lokale kulturbygg via Bergen kommune.

Les mer (01.03.2017)

Ber om innspill til ny amatørkulturplan

Bergen kommune inviterer aktører fra det frivillige kulturlivet til innspillskonferanse for Amatørkulturplanen 2018-2027.

Konferanse lørdag 11. mars

Inviterer til kick off for ny kunstplan

Mandag 6. februar blir det kick off for Bergen kommunes kunstplan 2018-2027 på USF Verftet.

Gå til programmet (17.01.2017)