Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Hva kan vi gjøre for å få alle med?

Bergen kommune har som mål at alle barn og unge i Bergen skal ha muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Bli med på en felles arbeidsøkt og ALLEMED-dugnad 29. januar!

(09.01.2020)

Disse har fått tilskudd til profesjonell kunst og kultur

Se listen over tilskuddsmottakere i 2. tildelingsrunde 2019.

(23.12.2019)

Tilskudd til museer, kulturvern og samlinger

Disse har fått tilskudd til museer, kulturvern og samlinger andre halvår 2019.

(05.11.2019)

Tilskudd til lokal kulturaktivitet

Se listen over tilskuddsmottakere fra og med 16. mai til og med 30. september 2019.

(07.10.2019)

Delte ut priser og stipend til kulturlivet

Bergen kommune delte fredag ut 3,67 millioner kroner til byens profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, samt unge talenter.

(06.09.2019)

Kulturvernprisen til Espeland fangeleir

Stiftelsen Espeland fangeleir er tildelt Bergen kommunes kulturvernpris for 2019.

(03.09.2019)

Hedret byens beste kor og korps

To kor og fire korps i Bergen har oppnådd elitestatus.

(21.08.2019)

Tildeling av midler til drift og prosjekt - voksenkor, -korps og orkester

Se hvem som har fått midler ved tildelingen i 2019.

(08.08.2019)

Tildeling av midlar til fartøyvern

Sjå kven som har fått tilsagn om midlar til båtar og tiltak for 2019.

(08.07.2019)

Tilskot til museum, kulturvern, samlingar og bygg

Desse har fått tilskot til museum, kulturvern, samlingar og kultur- og museumsbygg første halvår 2019.

(21.06.2019)

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Se hvilke organisasjoner som har mottatt aktivitets- og administrasjonstilskudd i 2019.

(20.06.2019)

Tilskudd til lokal kulturaktivitet

Fra 1. januar til 15. mai 2019 har 167 organisasjoner fått til sammen 2.770.550 kroner i støtte gjennom tilskuddsordningen "Lokal kulturaktivitet 2019".

(16.05.2019)

Disse har fått tilskudd til profesjonell kunst og kultur

Se listen over tilskuddsmottakere i 1. tildelingsrunde 2019.

(02.05.2019)

Tilskudd til museer, historie og kystkultur

Se hvem som har fått tilskudd til museumsutvikling og til museer, historie og kystkultur i 2. tildelingsrunde 2018.

(10.10.2018)

Feiret at Bergen er blitt en syngende kommune

Edvard Grieg kor, artist Marthe Wang og store og små fra Møhlenpris skole sang Bergen inn i satsingen "Syngende kommune" fredag.

(21.09.2018)