Gå tilbake til:
Du er her:

Spillemidler til lokale kulturbygg

1. mars er det frist for å søke om spillemidler til lokale kulturbygg via Bergen kommune.

Ordningen "Tilskudd til lokale kulturbygg" forvaltes av Hordaland fylkeskommune, men søkerne sender inn søknaden via sin hjemstedskommune, som gjør en faglig vurdering og prioritering. Tilskudd til lokale kulturbygg skal være med på å etablere egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet i Hordaland.

Søknadskriterier

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur. Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg, men ikke til vedlikehold eller drift. Et viktig kriterium er videre at søker enten må eie bygget eller ha en langsiktig leiekontrakt (10+10år). Dokumentasjon på dette må legges ved søknaden. Les mer om ordningen på Hordaland fylkeskommune sine hjemmesider.

Kontakt

Ta kontakt med fagkonsulent Toril Mjelva Saatvedt i Fagavdeling for kunst og kulturutvikling for utfyllende informasjon angående søknadskriterier og søknadsprosedyre: toril.saatvedt@bergen.kommune.no