Gå tilbake til:
Du er her:

Søk tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling

Tilskuddet Rask respons går til prosjekter internasjonalt som er oppstått på kort varsel og trenger rask behandling.

Tilskuddsordningen for internasjonal kunst- og kulturutveksling har som formål å bidra til å synliggjøre bergenske kunstmiljøer internasjonalt, øke kunstnere og kulturarbeideres internasjonale kompetanse og nettverksvirksomhet, samt gi inspirasjon for kunstnerisk videreutvikling.

Tilskuddsordningen Rask respons skal bidra til at kunstnere og kulturarbeidere innen alle fagfelt kan delta på internasjonale prosjekter og arrangementer som oppstår på kort varsel, og som derfor trenger rask søknadsbehandling. Det skal som hovedregel foreligge en formell invitasjon eller kontrakt som kan tidfestes. Maksimalt tilskuddsbeløp er 15.000 kroner som i hovedsak kan gå til å dekke reise- og oppholdsutgifter eller særlige prosjektkostnader tilknyttet oppholdet.

Det kan søkes tilskudd innenfor følgende kategorier:

  • Billedkunst/kunsthåndverk/design
  • Musikk
  • Litteratur/skriftkultur
  • Tverrfaglig prosjekt
  • Scenekunst
  • Elektronisk kunst
  • Kunst og næring (herunder film (herunder film)
  • Kritikk, teoriutvikling og fagtidsskrift
  • Gatekunst og graffiti
  • Ymse kulturformål/annet

Les mer om kriterier, søknadsprosess og send din søknad ved å følge lenken til høyre.