Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskudd til arrangement - profesjonelt og bydekkende

Tilskuddets formål er å sikre publikum i Bergen et bredt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Tilskuddsordningen omfatter arrangement innenfor alle kunstarter. Et minimumskrav er at arrangementet er åpent for publikum og har billettsalg.

Arrangementer som gjelder amatørkultur eller som i hovedsak retter seg mot publikum i bydelene må søke sitt lokale kulturkontor.

Må ha budsjett og regnskapsførte billettinntekter

Det gis tilskudd til gjennomføring av profesjonelle kulturarrangement, så som konserter, forestillinger, opplesninger, utstillinger og annet. Det kan også gis tilskudd til arrangementsrekker og mindre festivaler med konkret program. Tilskudd kan gå til leie av lokale, honorarer, teknikk, markedsføring og lignende. Det kan ikke gis tilskudd til prosjektutvikling, øving, reiser og forberedende produksjon.

Arrangementet må ha eget budsjett og egne regnskapsførte billettinntekter. Tilskudd fra Bergen kommune kan dekke inntil en tredjedel av totalbudsjettet for arrangementet. Maksimalt tilskuddsbeløp pr. enkeltarrangement er kr 15 000. En enkeltarrangør kan ikke motta mer enn kr 75 000 årlig fra tilskuddsordningen.

Hvem kan søke?

Kunstnere, kulturarbeidere, arrangører og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune. Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner, studentorganisasjoner og personer under utdanning kan ikke søke tilskudd fra denne ordningen. Arrangører eller institusjoner som mottar mer enn kr 500.000 i årlig tilskudd fra Bergen kommune kan ikke søke arrangementstilskudd.

Les mer om kriterier, søknadsprosess og send din søknad ved å følge lenken til høyre.