Gå tilbake til:
Du er her:

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak – musikk, 1. tildeling 2017

Årets søkere avspeiler hele sjangerbredden i musikklivet i Bergen, og fordeler seg på ulike typer prosjekter. Det er bevilget tilskudd til 45 av søkerne i første runde.

Søknadene som kom inn til frist 1. februar fordeler seg på ulike typer prosjekter som innspilling, turné, bestillingsverk, konserter, arrangementer og festivaler. Blant søknadene er det svært mange som søker om tilskudd til innspilling og utgivelse av singel, EP eller album – samlet sett hele 57 prosent av søknadsmassen. 12 prosent av søknadene gjelder turné, noe som er en moderat oppgang sammenlignet med 2016 da den var på 9 prosent. Det samme gjelder søknader til festivaler og arrangementer som står for 13 prosent av søknadsmassen mot 9 prosent i 2016.

Søknader og tildelinger i første tildelingsrunde 2017 fordelt på ulike hovedkategorier ser slik ut:

Søknader fordelt på kategori

Antall

Prosent av tot.

Antall bevilget

Prosent innvilget av antall

Omsøkt beløp

Bevilget beløp

Prosent innvilget av beløp

Innspilling

67

57%

25

37%

2 607 460

683 000

26%

Øvings- og produksjonslok.**

7

6%

-

0%

280 200

-

0%

Turné

14

12%

7

50%

715 000

205 000

29%

Festivaler og arrangementeter

15

13%

9

60%

1 267 100

302 000

24%

Verk

6

5%

2

33%

254 500

60 000

24%

Annet

10

8%

2

20%

572 000

110 000

19%

* Omfatter søknader om ulike former for driftstøtte, innkjøp av utstyr, workshops med mer.

Som det går frem av oversikten, er det et betydelig behov for finansiell støtte i byens musikkmiljø, hvor aktiviteten er sterkt underfinansiert.

I bybudsjettet for 2017 er det innen musikk avsatt kr 1 725 000 til åpne midler for prosjekt, drift og lokaler. Det skal være mulig å søke åpne prosjektmidler til musikk gjennom hele året og det er derfor en generell anbefaling at omkring 70 prosent av årets midler disponeres til søknader mottatt innen hovedsøknadsfristen, mens resterende 30 prosent holdes av til senere søknader gjennom året. På tross av store søknadsmengden, har det vært prioritert å holde igjen midler til fordeling senere på året, om enn ikke i samme størrelsesorden som hovedregelen tilsier. I denne tildelingsrunden gir man tilskudd på til sammen 79 prosent av midlene, slik at det gjenstår kr 365 000 til fordeling resten av året. Det er bevilget tilskudd til 45 søknader mens det gis avslag til 74.

Som i forrige tildelingsrunde så har det også i år blitt prioritert å gi et noe høyere tilskudd til færre aktører – for at artistene skal ha noe større økonomiske muskler, både til å sikre god kvalitet på utgivelsen, og til å kunne promotere musikken. Søkere som har jevnt pågående aktivitet, god kunstnerisk utvikling og tydelig formulerte ambisjoner samt godt støtteapparat har blitt prioritert. Samtidig har man fokusert på at turnéer og innspillingene skal være godt planlagt, og for innspillinger at man må ha en ide og presentere hvilken musikk som skal spilles inn.

Ved behandling av søknaden har følgende blitt vektlagt:

• Faglige kvalifikasjoner og kompetanse

• Kunstnerisk nivå, kunstnerisk målsetting og fremtidig potensiale

• Egenart og evne til nyskaping, herunder bruk av nye uttrykksformer

• Balansert budsjett og gjennomtenkte planer for markedsføring

• Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune

I vurdering av søknaden har det inngått både et kunstfaglig og et kulturpolitisk element. Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger, og eventuelle vedlegg skal utfylle og dokumentere søknaden. For å kunne foreta en kvalitetsvurdering av musikksøknader har det blitt lagt særlig vekt på at søker legger ved lydfiler eller lenker til musikkeksempler.

Tildelingsliste:

SØKER

TITTEL

BELØP

Agenturet

Showcase på Bylarm

15 000

AKKS Bergen

Produsentprosjektet GAIN

60 000

Alan O Raghallaigh

Clocks

30 000

Apollon Records AS

Howlin` Sun

15 000

Benedicte Maurseth

Tidekverv, CD-produksjon, ECM

20 000

Bergen Impro Storband

Bergen ImproStorband

40 000

Bjørn Tomren

Bjørn Tomren

30 000

Borealis

Trond Lossius, Morten Eide Pedersen lydinstallasjon og arkiv

30 000

Brak

Jubileumsmarkering Brak 20 år

30 000

Deft Artists DA

Showcase-kveld

15 000

Det Skandaløse Orkester

Det Skandaløse Orkester - Tenk om noen ser deg

30 000

Electric Eye

Electric Eye

30 000

Elefterios Santorinios

Aeternus - Plateinnspilling

20 000

Foreningen Ekko

Ekko Ung 2017

40 000

Gabriel Fliflet

Produksjon av CD-Gabriel Fliflet

40 000

Hvitmalt Gjerde

Hvitmalt Gjerde - Våken

30 000

Idun Vik

MusikalDIGG

45 000

Industrial Silence Prod.

Dominanz - Album 3

20 000

Inge Weatherhead Breistein

Mathisen/Breistein-Mutant-debutalbum

30 000

Ingebrigt Ryland Røyrane

Vibbefanger, driftsstøtte

50 000

Ingrid E Hagen

Reformasjonslydar

17 000

Jørgen Knutsen

Dig Deeper Skandinavia og Europaturne

30 000

Karisma & Dark Essence Records AS

Turné i Norge med Vulture Industries

30 000

kathinka

kathinka

20 000

Kim Åge Furuhaug

Super Heavy Metal Albuminnspilling

25 000

Knut Vaage

In between CD med Knut Vaages kammermusikk

40 000

Line Kleppe Olsen ved Meinhof Import

Jonas V Debutalbum

25 000

Made

Den Hemmelige Festen 2017

50 000

Made Management

Innspilling Sushi x Kobe

25 000

Misty Coast v/Brilliance AS

mistycoastturne

20 000

Ole Marius Sandberg

Plateinnspilling 2017 Ole Marius Sandberg

25 000

Opera Bergen

Regional produksjon - Den Usynlige Byen

50 000

Peder Niilas Tårnesvik

Produksjon av EP, Niilas.

20 000

PLOINK AS Ploink

serie med album og EP-utgivelser

40 000

Ricardo Odriozola

Ketil Hvoslefs kammermusik vol.6

40 000

Sigbjørn Apeland

Musikk for skada instrument

18 000

Singstad Music

MK Dale Album II

30 000

Sprüt c/o Syntax Landskap

Hvide Seil

30 000

Strange Hellos v/Brilliance AS

shturne

30 000

Svein Rikard Mathisen

Svein Rikard Mathisen / Somebody's Quartet - Releaseturne 2017

20 000

Torgrim Nåmdal

Turné - Hvitmalt Gjerde, Shaman Elephant, Dobbeltgjenger & Howlin' Sun

50 000

Trojka

Trojka albuminnspilling

25 000

Valen trio v/Einar Røttingen

Valen trio CD prosjekt

30 000

Øystein Skar

Cakewalk releaseturné

25 000

Øyvind Skarbø

Skarbø skulekorps

25 000

TOTALT

1 360 000